Gia Lai đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Đến nay, việc hình thành các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã góp phần khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư do các cơ sở sản xuất gây ra.

Để tiếp tục quy hoạch, mở rộng và bổ sung, cải thiện hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp, Sở Công Thương Gia Lai đã hướng dẫn triển khai các quyết định phê duyệt kết quả đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 12 cụm công nghiệp đã được thành lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết với diện tích 391,53 ha; 2 cụm công nghiệp đã phê duyệt quy hoạch chi tiết nhưng chưa thành lập; 9 CCN đang triển khai các bước để thành lập. Tận dụng nhiều nguồn vốn khác nhau, 8 cụm công nghiệp đã được đầu tư xây dựng một số hạng mục thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật với tổng vốn đầu tư 184,6 tỷ đồng, trong đó, nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ 53,85 tỷ đồng, nguồn kinh phí địa phương và nguồn khác huy động bố trí 130,75 tỷ đồng.

Những năm qua, các địa phương trong tỉnh Gia Lai huy động nhiều nguồn lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp (CCN) để thu hút doanh nghiệp. Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư vẫn còn rất hạn chế. Vì vậy, các ngành, địa phương cần huy động các nhà đầu tư vào lĩnh vực này. Việc hình thành các cụm công nghiệp đã góp phần giải quyết việc làm ổn định cho nhiều lao động, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đồng thời, góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư do các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ra.

Ông Phạm Văn Binh, Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai cho biết, hầu hết các cụm công nghiệp được quy hoạch, bố trí tại những vị trí có tính kết nối cao dọc các tuyến quốc lộ 19, 14, 25, tạo sự thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa, thông thương. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, các cụm công nghiệp từng bước đáp ứng mặt bằng cho các nhà máy, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả. Việc hình thành các cụm công nghiệp góp phần khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư do các cơ sở sản xuất gây ra.

Để tiếp tục quy hoạch, mở rộng và bổ sung, cải thiện hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp, Sở Công Thương Gia Lai đã hướng dẫn triển khai các quyết định phê duyệt kết quả đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn.

Ngoài các cụm công nghiệp có điều kiện thuận lợi về vị trí như: cụm công nghiệp Diên Phú (TP. Pleiku), cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Mang Yang, cụm công nghiệp thì các cụm công nghiệp còn lại gặp khó khăn trong việc thu hút đầu tư.

cụm công nghiệp Gia Lai
Dự án sản xuất phân vi sinh của Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp Thành Thành Công-Chi nhánh Gia Lai tại Cụm Công nghiệp Ia Sao (thị xã Ayun Pa)

Bên cạnh đó, do nguồn vốn của các địa phương còn hạn chế nên công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; công tác quản lý đầu tư trong cụm công nghiệp còn có sự chồng chéo giữa các văn bản liên quan. Hiện nay, việc xử lý cụm công nghiệp đã được Nhà nước đầu tư một phần từ nhiều nguồn vốn khác nhau để chuyển đổi sang cho các nhà đầu tư hạ tầng theo hình thức xã hội hóa còn gặp nhiều khó khăn do chưa có hướng dẫn cụ thể. Việc kêu gọi thu hút dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp chưa chú trọng lựa chọn các doanh nghiệp có quy mô lớn, trình độ công nghệ tiên tiến, chất lượng nguồn lực cao...

Theo ông Lê Tiến Anh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư), khó khăn nhất hiện nay là kêu gọi đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp. Hạ tầng chưa hoàn thiện thì nhà đầu tư sẽ không muốn vào hoặc khi vào lại phải bỏ ra một số tiền lớn để làm mặt bằng. Vì vậy, yêu cầu đầu tiên là phải tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp cận quỹ đất sạch.

Thời gian tới, ngành Công Thương tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, hoàn thiện hồ sơ phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư; tổng hợp thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thành lập cụm công nghiệp số 2 huyện Đak Đoa, cụm công nghiệp N Ia Grai, cụm công nghiệp số 1 huyện Đak Pơ, mở rộng cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Mang Yang; tiếp tục hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố về công tác lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, thành lập, mở rộng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sở Công thương cũng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 1326/KH - UBND ngày 5-6-2023 của UBND tỉnh về tái cơ cấu ngành Công Thương tỉnh giai đoạn đến năm 2030 nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của ngành.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ hình thành và phát huy hiệu quả các cụm công nghiệp tập trung thành các tổ hợp sản xuất hoàn chỉnh quy mô lớn, có tính chuyên môn hóa cao theo chuỗi giá trị trong các lĩnh vực: công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp chế biến dược liệu, dược phẩm... theo hướng cụm công nghiệp chuyên ngành. Tăng cường công tác quản lý, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, khuyến khích và kêu gọi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp; tạo điều kiện về đất đai, mặt bằng sản xuất để tạo môi trường thuận lợi thu hút vốn đầu tư và cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Gia Lai phấn đấu đến năm 2025 hoàn thiện đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp và đạt tỷ lệ lấp đầy từ 60% trở lên. Hỗ trợ, hướng dẫn, thẩm định và trình UBND tỉnh cho phép mở rộng các cụm công nghiệp có nhu cầu. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để xã hội hóa đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp. Phấn đấu đến năm 2030, hình thành 31 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.948 ha; trong đó có 10 cụm công nghiệp theo mô hình cụm công nghiệp sinh thái, thân thiện môi trường.

Đông Sơn