• Bộ Công Thương khuyến khích hoạt động bán hàng trực tuyến

    Bộ Công Thương khuyến khích hoạt động bán hàng trực tuyến

    Bộ Công Thương khẳng định, trong bối cảnh dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, loại hình kinh doanh trực tuyến đã và đang là biện pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp, tập trung đông người cần tiếp tục được khuyến khích.

  • 3 case study bán hàng dùng chiến lược Loss Leader

    3 case study bán hàng dùng chiến lược Loss Leader

    Trong kinh doanh, có rất nhiều chiêu trò để dụ người tiêu dùng đến mua sản phẩm của mình. Loss Leader là một cách làm, nó phù hợp với việc xả hàng tồn kho để bán kèm hay giới thiệu các sản phẩm mới...