• Quảng Nam: Giải quyết nguồn nguyên liệu sẵn có nhờ kinh phí khuyến công

  Quảng Nam: Giải quyết nguồn nguyên liệu sẵn có nhờ kinh phí khuyến công

  Nhằm giải quyết được nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương và các vùng lân cận khác trong địa bàn tỉnh, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Nam đã hỗ trợ cơ sở sản xuất kinh doanh Thanh Bình thực hiện đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất Phở khô gạo lúa rẫy” từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2023.

 • Khuyến công Quảng Nam: "Đòn bẩy" thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển tích cực

  Khuyến công Quảng Nam: "Đòn bẩy" thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển tích cực

  Sau nhiều năm triển khai, hoạt động khuyến công tại tỉnh Quảng Nam đã đạt được những kết quả tích cực, khẳng định vai trò quan trọng trong khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

 • Khuyến công Quảng Nam: Nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn

  Khuyến công Quảng Nam: Nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn

  Với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, chương trình khuyến công Quảng Nam đã đồng hành cùng các cơ sở công nghiệp nông thôn(CNNT) theo nguyên tắc chủ động hướng dẫn, kịp thời hỗ trợ, giảm thiểu thiệt hại thông qua việc đẩy mạnh triển khai các nội dung hoạt động khuyến công.