• Hỗ trợ cộng đồng tham gia hoạt động du lịch

    Hỗ trợ cộng đồng tham gia hoạt động du lịch

    Một trong những giải pháp thực hiện Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là khuyến khích, hỗ trợ cộng đồng tham gia hoạt động du lịch; giải pháp phát triển du lịch gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh và chủ quyền quốc gia; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch…

  • Kích cầu du lịch nội địa bằng tiêu chí an toàn cho 3 nhóm

    Kích cầu du lịch nội địa bằng tiêu chí an toàn cho 3 nhóm

    Hiện nay Sở Du lịch các tỉnh, thành phố đã và đang xây dựng tiêu chí an toàn, được áp dụng cho 3 nhóm liên quan gồm: (i) Điểm đến; (ii) Dịch vụ và (iii) Khách du lịch.