• Việt - Thái hướng tới cán cân thương mại cân bằng

    Việt - Thái hướng tới cán cân thương mại cân bằng

    Dù quan hệ đối tác chiến lược Việt - Thái đã phát triển tích cực trong thời gian qua, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng vẫn còn nhiều dư địa hợp tác cho hai nước trong các lĩnh vực, đặc biệt là thúc đẩy xuất khẩu hướng tới cán cân cân bằng hơn trong quan hệ thương mại song phương.