Học viện Hậu cần công bố phương án tuyển sinh đại học hệ quân sự năm 2024

Năm 2024, Học viện Hậu cần tuyển sinh theo 04 phương thức.
Học viện Hậu cần

Học viện Hậu cần

Căn cứ Công văn số 798/TSQS-NT ngày 19/3/2024 của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về việc quy định tổ chức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh vào đào tạo đại học, cao đẳng hệ quân sự tại các trường Quân đội năm 2024, Học viện Hậu cần thông báo tổ chức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024.

1. Thông tin trường

- Tên trường: Học viện Hậu cần.

- Mã trường: HEH.

- Mã ngành: 7860218.

- Tên ngành: Hậu cần quân sự

- Địa chỉ: Phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

2. Công tác sơ tuyển

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Học viện Hậu cần bắt buộc phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng.

+ Thanh niên ngoài quân đội: Sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

+ Quân nhân tại ngũ: Sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương.

- Thời gian đăng ký sơ tuyển: Từ 15/3/2024 đến 20/5/2024.

3. Tổ hợp môn xét tuyển

- Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học.

- Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

4. Phương thức, chỉ tiêu, đối tượng và vùng tuyển sinh của Học viện Hậu cần

Học viện Hậu cần

5. Điều chỉnh nguyện vọng

- Thí sinh nam đăng ký xét tuyển từ kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (so với nguyện vọng đăng ký trong hồ sơ sơ tuyển).

- Đối với thí sinh nam đủ điều kiện sơ tuyển vào các trường quân đội thuộc nhóm 1, được lựa chọn điều chỉnh nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất), gồm các Học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không – Không quân (hệ Chỉ huy tham mưu) và các Trường Sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng - Thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh theo đúng tổ hợp xét tuyển A00 hoặc A01 và nơi đăng ký thường trú phía Bắc hoặc phía Nam.

- Thời gian, phương pháp điều chỉnh thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Quốc phòng năm 2024.

Phương Anh