HODECO - BIDV ký kết hợp tác toàn diện

Mới đây, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa -Vũng Tàu (HODECO) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ký kết hợp tác toàn diện giai đoạn 2023-2026.

Theo thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, BIDV sẽ cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho HODECO bao gồm các sản phẩm tín dụng, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm... với chính sách ưu đãi tốt. Bên cạnh đó, HODECO cam kết ưu tiên sử dụng, ứng dụng các dịch vụ, sản phẩm từ BIDV trong công tác vận hành doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh, không chỉ riêng HODECO, mà còn bao gồm các công ty thành viên trực thuộc HODECO.

Ông Lê Viết Liên, Tổng Giám đốc HODECO và ông Lê Mạnh Hùng, Giám đốc Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu ký kết hợp tác toàn diện giai đoạn 2023-2026.
Ông Lê Viết Liên, Tổng Giám đốc HODECO và ông Lê Mạnh Hùng, Giám đốc Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu ký kết hợp tác toàn diện giai đoạn 2023-2026

Ông Đoàn Hữu Thuận, Chủ tịch HĐQT HODECO cho biết: Từ lễ ký kết hợp tác toàn diện giai đoạn 2023 -2026 này, BIDV tạo điều kiện cho HODECO có nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh, đạt nhiều kết quả tốt hơn trong giai đoạn 2023-2026, tạo được sự kỳ vọng cho cổ đông và sự tăng trưởng của thị trường bất động sản.

PV