Hội nghị BCH Công đoàn VNSTEEL khóa VI mở rộng: 8 nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm

Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSTEEL) đã tổ chức hội nghị BCH Công đoàn khóa VI mở rộng với 3 điểm cầu: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Vừa qua, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSTEEL) đã tổ chức hội nghị BCH Công đoàn khóa VI mở rộng với 3 điểm cầu (trụ sở chính tại Hà Nội, Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh và văn phòng Công ty CP Kim khí miền Trung tại Đà Nẵng) nhằm quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Hội nghị BCH Công đoàn VNSTEEL mở rộng triệu tập tới các Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn TCT khóa VI, các cán bộ Công đoàn chuyên trách thuộc Công đoàn VNSTEEL, chủ tịch, phó chủ tịch, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các CĐCS và đoàn viên công đoàn có nhiều sáng kiến tham gia giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh (Công đoàn Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên, Công đoàn Công ty CP Thép Thủ Đức - VNSTEEL).

cong doan vnsteel

Tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh, ông Vương Duy Khánh – Chủ tịch Công đoàn VNSTEEL quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội công đoàn VNSTEEL lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với nhiều nội dung quan trọng mà các đại biểu đã biểu quyết tại Đại hội.

cong doan vnsteel ban tai chinh
Bà Vương Lý Hợp – Phó Trưởng ban Tài chính Công đoàn VNSTEEL báo cáo tổng kết công tác tài chính công đoàn năm 2022, thực hiện công khai tài chính công đoàn 6 tháng đầu năm 2023.
nguyen duc canh
Tại hội nghị đã khen thưởng 3 đoàn viên công đoàn thuộc hệ thống Công đoàn VNSTEEL tham gia giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh; 16 tập thể và 14 cá nhân có thành tích trong công tác nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn năm 2022. Hội nghị đã được  nghe 4 tham luận trực tiếp của các đại biểu dự hội nghị. (trong ảnh là 2 trong số 3 đoàn viên công đoàn tham gia giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh)
toan canh vnsteel
Toàn cảnh hội nghị BCH Công đoàn VNSTEEL khóa VI mở rộng ở điểm cầu Hà Nội

Kết luận hội nghị, ông Vương Duy Khánh - Chủ tịch Công đoàn VNSTEEL đã đưa ra 10 nội dung quan trọng triển khai Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Tổng công ty và 8 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023.

8 nội dung trong 6 tháng cuối năm 2023 và cả nhiệm kỳ

của BCH Công đoàn TCT khóa VI

  1. Cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội;
  2. Nắm bắt tình hình phối hợp, chia sẻ với chuyên môn và người lao động để tạo mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong doanh nghiệp. Duy trì việc làm đảm bảo đời sống người lao động;
  3. Chuẩn hóa, số hóa toàn bộ hồ sơ, văn bản;
  4. Chia lại cụm thể thao văn hóa cho phù hợp với hoàn cảnh và thực tiễn;
  5. Thực hành tiết kiệm và phát huy sáng kiến trong toàn hệ thống;
  6. Tiếp tục có những công trình, phong trào thi đua nhằm chào mừng Đại hội Công đoàn Công Thương lần thứ IV và tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII;
  7. Chia sẻ tiêu thụ sản phẩm của các công ty cùng hệ thống Tổng công ty;
  8. Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn sau kỳ đại hội Công đoàn Việt Nam.
Minh Thủy
  • Tags: