Huyện Gò Quao Phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao chất lượng giáo dục

Kết thúc năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Gò Quao có nhiều chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực; 18/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch.

Huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) có 10 xã, 1 thị trấn, dân số khoảng 145 nghìn người, trong đó dân tộc Khmer chiếm 31% dân số. Với nỗ lực phấn đấu, 100% các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 của huyện Gò Quao đều đạt và vượt, đời sống của người dân tiếp tục được nâng lên.

Kinh tế - xã hội năm 2023  đạt và vượt chỉ tiêu

Kết thúc năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Gò Quao có nhiều chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực; 18/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch.

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn (giá so sánh 2010) đạt hơn 7.158tỷ, đạt 105,10% kế hoạch và tăng 10,32% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị nông - lâm - thủy sản (theo giá so sánh 2010) đạt hơn 5.166,tỷ đồng, đạt 104,74% kế hoạch, tăng 10,29% so với cùng kỳ.

Huyện Gò Quao tiếp tục đa dạng hóa các mô hình sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị, thương hiệu sản phẩm, mở rộng đa dạng liên kết theo hướng sạch, hữu cơ, VietGAP, GlobalGAP...

huyện Gò Quao
Năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Gò Quao có nhiều chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực, 18/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá, với giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 1.008 tỷ đồng, đạt 103,28% kế hoạch, tăng 8,59% so cùng kỳ. Để thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp, huyện đẩy mạnh hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn; phối hợp với các ngành kêu gọi đầu tư vào cụm công nghiệp Vĩnh Hòa Hưng Nam (giai đoạn 1) mục tiêu tăng tỷ lệ lấp đầy đạt 89% diện tích (hiện đạt 26%).Tiếp tục triển triển khai các bước thành lập cụm công nghiệp Cái Tư với quy mô 70 ha.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng nhanh. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và dịch vụ đạt hơn 7283 tỷ đồng, đạt 109,83% kế hoạch, tăng 11,98% so với cùng kỳ.

Năm qua huyện Gò Quao đã kịp thời nâng cấp, chỉnh trang và sắp xếp ổn định cho tiểu thương vào kinh doanh, mua bán tại các chợ và Trung tâm thương mại thị trấn Gò Quao. Hoạt động thương mại tại các chợ truyền thống và các cửa hàng tiện ích hoạt động khá ổn định, các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn đã ổn định và đang có chiều hướng phát triển tốt. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Công tác chỉ đạo nông thôn mới nâng cao được quan tâm thực hiện, năm 2023 có 2 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đạt 100% kế hoạch, là Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam và Thới Quản. Bên cạnh đó, huyện chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống thiên tai, phòng chống hạn mặn, dịch bệnh, bảo vệ sản xuất. Quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã theo đúng thực chất. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt khá so kế hoạch; công tác thu - chi ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu. Quan tâm tháo gỡ, khó khăn vướng mắc về thủ tục xây dựng cơ bản, công tác mời gọi đầu tư…

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, huyện Gò Quao luôn chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong những năm qua, ngành Giáo dục huyện Gò Quao đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển giáo dục ở địa phương. Cơ sở vật chất luôn được quan tâm đầu tư đáp ứng nhu cầu dạy và học, kinh phí đầu tư cho sự nghiệp giáo dục được ổn định và tăng cường, mạng lưới trường lớp được quy hoạch và phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác huy động học sinh đến trường. Đội ngũ giáo viên cơ bản đạt trình độ đào tạo từ chuẩn trở lên.

huyện Gò Quao
Trường THCS Định Hóa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

Ngành Giáo dục và đào tạo huyện Gò Quao xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng trường chuẩn quốc gia, xem đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển giáo dục đào tạo. Việc xây dựng trường chuẩn quốc gia được cụ thể hóa bằng kế hoạch; bám theo yêu cầu, điều kiện của đơn vị, tiêu chuẩn quy định để tổ chức thực hiện.

Trên địa bàn huyện có 46 trường học, bao gồm: 11 trường Mầm non, 22 trường Tiểu học, 07 trường THCS, 01 trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS, 04 trường THCS & THPT, 01 trường THPT. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo, công tác tham mưu đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia của Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo có trọng tâm, trọng điểm, đến nay Gò Quao có 32/46 đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 69,57%. Trong đó, năm 2023 có 02 trường được công nhận mới và 03 trường được công nhận lại.

huyện Gò Quao
Trường THCS Định Hòa đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Trong năm 2024, huyện Gò Quao sẽ tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để phát triển toàn diện,cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; chú trọng công tác phát triển giáo dục và y tế; giữ vững Quốc phòng - an ninh và trật tư an toàn xã hội.

Cảnh Hưng