Khuyến công Đà Nẵng: Hỗ trợ phát triển sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch

Công tác khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch sau 3 năm triển khai đã cơ bản đạt được nhưng kết quả tích cực, khẳng định được vai trò trong khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn.

Hoạt động này đã tạo động lực hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn phát triển sản xuất công nghiệp, sản xuất các sản phẩm lưu niệm có chất lượng phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn thành phố.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 324/2020/NQ-HĐND (gọi tắt là Nghị quyết 324) của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành ngày 09/12/2020 về thực hiện chính sách khuyến công và phát triển sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, công tác khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch đã đạt được những kết quả tích cực, khẳng định được vai trò của công tác khuyến công trong phát triển công nghiệp nông thôn, tạo động lực thúc đẩy các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn phát triển sản xuất, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn, gia tăng sản xuất hàng hóa và gia tăng tốc độ phát triển của nền kinh tế.

khuyến công

Máy cắt khắc Laser của Hộ kinh doanh Ngô Tấn Đức có thể cắt các chi tiết trên nguyên liệu tấm nhựa, gỗ tre với độ tinh xảo và chính xác cao giúp nâng tầm các sản phẩm lưu niệm Việt

Nghị quyết 324 đã khuyến khích, thu hút thêm được nhiều cơ sở trên địa bàn thành phố đầu tư sản xuất công nghiệp, tham gia thụ hưởng nguồn kinh phí hỗ trợ, cụ thể: Giai đoạn 2021-2023 tổng kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ là 8,044 tỷ đồng, tăng 1,9 lần so với giai đoạn 2018-2020 (4,230 tỷ đồng), riêng kinh phí hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021-2023 là 5,248 tỷ đồng (hỗ trợ cho 34 cơ sở), tăng 1,7 lần so với giai đoạn 2018-2020 (2,920 tỷ đồng hỗ trợ 28 cơ sở).

Ngoài ra, Nghị quyết số 324 cũng mở rộng đối tượng hỗ trợ về sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch nên thời gian qua đã tạo động lực cho nhiều thành phần doanh nghiệp đầu tư sản xuất trong lĩnh vực này, trong đó có 4 đơn vị: Công ty TNHH MTV giải pháp và ứng dụng công nghệ Inteltech sản xuất quà tặng lưu niệm, Công ty TNHH sản xuất TM&DV Central Việt Nam sản xuất bánh xà phòng quà tặng lưu niệm, Công ty TNHH đầu tư sản xuất TMDV SHP sản xuất tinh dầu các loại và Công ty TNHH Lưu niệm quà Việt Conomi sản xuất các mô hình cầu Đà Nẵng là các cơ sở được tham gia thụ hưởng kinh phí khuyến công địa phương, góp phần phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch cho thành phố.

Bên cạnh đó, Hợp tác xã là thành phần kinh tế quan trọng, kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác luôn là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. 3 năm qua, đã có 8 đơn vị hợp tác xã gồm: HTX công nghệ cao mặt trời Việt, HTX mây tre An Khê, HTX Nhiên Tâm, HTX nấm Nhơn phước, Hợp tác xã Kim Kim, Hợp tác xã Sơn Trà Xanh, HTX bảo tồn và phát triển dược liệu Xứ Quảng, HXT sản xuất kinh doanh cà phê và DVTM Thiên Phúc đã được thành phố hỗ trợ kinh phí khuyến công để đầu tư thiết bị, thay đổi mẫu mã, bao bì và nhiều HTX được hỗ trợ tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm trong và ngoài nước. Qua đó góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

Nhiều cơ sở, doanh nghiệp thụ hưởng chính sách khuyến công phát triển sản xuất công nghiệp tạo nên những sản phẩm chất lượng, phong phú, đa dạng, đạt các chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP từ 3-5 sao, tích cực tham gia vào hoạt động cung ứng cho thị trường

Nhiều cơ sở, doanh nghiệp thụ hưởng chính sách khuyến công phát triển sản xuất công nghiệp tạo nên những sản phẩm chất lượng, phong phú, đa dạng, đạt các chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP từ 3-5 sao, tích cực tham gia vào hoạt động cung ứng cho thị trường

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Mai - Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết: Sau 3 năm triển khai hoạt động khuyến công theo Nghị quyết số 324, tuy vẫn còn những khó khăn nhất định, tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của Lãnh đạo thành phố, sự phối hợp của các Sở, Ban ngành, chính sách hỗ trợ kịp thời của Nghị quyết 324 đã khuyến khích nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phương, giải quyết an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hiện đại.

Đồng thời nhiều cơ sở, doanh nghiệp thụ hưởng chính sách khuyến công phát triển sản xuất công nghiệp tạo nên những sản phẩm chất lượng, phong phú, đa dạng, đạt các chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP từ 3-5 sao, tích cực tham gia vào hoạt động cung ứng cho thị trường, góp phần tham gia hưởng ứng cuộc vận động của Bộ Chính trị  về Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Tâm Tâm