• Khuyến công Vĩnh Phúc: Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng

  Khuyến công Vĩnh Phúc: Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng

  Những năm qua, hoạt động khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả nhất định trong việc góp phần đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn của địa phương.

 • Khuyến công Bạc Liêu: Hỗ trợ thiết thực cho các cơ sở CNNT phát triển

  Khuyến công Bạc Liêu: Hỗ trợ thiết thực cho các cơ sở CNNT phát triển

  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bạc Liêu đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ để góp phần giúp các cơ sở CNNT trong tỉnh phục hồi sản xuất kinh doanh trong bối cảnh hậu Covid-19.

 • Bình Phước: 87,5% cơ sở CNNT đã mở rộng quy mô sản xuất nhờ nguồn vốn khuyến công

  Bình Phước: 87,5% cơ sở CNNT đã mở rộng quy mô sản xuất nhờ nguồn vốn khuyến công

  Thời gian qua, hoạt động khuyến công tỉnh Bình Phước đã có nhiều chuyển biến tích cực, không ngừng hỗ trợ, khuyến khích, động viên doanh nghiệp vượt qua khó khăn để ổn định sản xuất

 • Khuyến công tỉnh Bến Tre: Triển khai hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm

  Khuyến công tỉnh Bến Tre: Triển khai hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm

  Trong nhiều năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, hoạt động khuyến công triển khai mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, là động lực thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; tạo tiền đề cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) đầu tư, khai thác tốt tiềm năng nguồn nguyên liêu hiện có; góp phần xoá đói giảm nghèo, ổn định trật tự xã hội.

 • Khuyến công tỉnh Bình Dương: là cầu nối quan trọng giúp các cơ sở CNNT hoạt động có hiệu quả.

  Khuyến công tỉnh Bình Dương: là cầu nối quan trọng giúp các cơ sở CNNT hoạt động có hiệu quả.

  Công tác khuyến công là một yếu tố quan trọng và là cánh tay nối dài để giúp Bình Dương đảm bảo triển khai thực hiện các đề án khuyến công thành công và hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho các đối tượng thụ hưởng và xứng đáng với sự quan tâm, kỳ vọng của các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 • Vai trò của khuyến công tỉnh Vĩnh Long trong tình hình mới

  Vai trò của khuyến công tỉnh Vĩnh Long trong tình hình mới

  Trong những năm qua, công tác khuyến công tỉnh Vĩnh Long được triển khai thực hiện đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực, nội dung khuyến công hỗ trợ luôn gắn với nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT). Từ đó, khẳng định vai trò là đòn bẩy trong việc huy động các nguồn lực vào đầu tư phát triển CNNT, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

 • Gia Lai: Kinh phí khuyến công đã phát huy tốt vai trò “vốn mồi”

  Gia Lai: Kinh phí khuyến công đã phát huy tốt vai trò “vốn mồi”

  Thời gian qua, hoạt động khuyến công của tỉnh Gia Lai đã góp phần xóa đói giảm nghèo, duy trì việc làm, nâng cao đời sống cho một bộ phận lao động nông thôn… Để hiểu rõ thêm về hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian qua, nhưng khó khăn và định hướng trong thời gian tới. Phóng viên Tạp chí Công Thương đã có cuộc trao đổi với Bà Nguyễn Thị Bích Thu, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Gia Lai.

 • Ngành Công Thương Hải Phòng với giải pháp nâng cao chất lượng khuyến công

  Ngành Công Thương Hải Phòng với giải pháp nâng cao chất lượng khuyến công

  Hoạt động khuyến công thành phố Hải Phòng là cầu nối, khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT), góp phần tăng tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp địa phương, đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

 • Khuyến công Sóc Trăng: Hỗ trợ các cơ sở CNNT phục hồi sản xuất sau đại dịch

  Khuyến công Sóc Trăng: Hỗ trợ các cơ sở CNNT phục hồi sản xuất sau đại dịch

  Năm 2022, Khuyến công Sóc Trăng đã hỗ trợ 16 cơ sở CNNT thực hiện 15 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất với tổng kinh phí thực hiện là 5.839,093 triệu đồng.

 • Khuyến công An Giang: Hỗ trợ sản phẩm CNNT tiêu biểu, sản phẩm OCOP mở rộng thị trường

  Khuyến công An Giang: Hỗ trợ sản phẩm CNNT tiêu biểu, sản phẩm OCOP mở rộng thị trường

  Thời gian qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp An Giang (Trung tâm) đã chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ từ chính sách khuyến công. Trong đó, quan tâm hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT), cơ sở có sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu, sản phẩm tham gia xét chọn theo tiêu chí OCOP của tỉnh, đẩy mạnh phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường.

 • Trung tâm Phát triển Công Thương Vĩnh Phúc: Sử dụng hiệu quả nguồn vốn khuyến công quốc gia

  Trung tâm Phát triển Công Thương Vĩnh Phúc: Sử dụng hiệu quả nguồn vốn khuyến công quốc gia

  Với nguồn vốn khuyến công quốc gia năm 2022 hỗ trợ. Trung tâm phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất gia công cơ khí” tại Công ty TNHH thương mại và cơ khí Tân Việt.

 • Hoạt động khuyến công tỉnh Thái Bình phát huy hiệu quả, kịp thời

  Hoạt động khuyến công tỉnh Thái Bình phát huy hiệu quả, kịp thời

  Năm 2022 là năm thứ hai triển khai chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2021-2025, hoạt động khuyến công tỉnh Thái Bình tiếp tục khắc phục những khó khăn, huy động các nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp( CN-TTCN) ở khu vực nông thôn, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) đầu tư, ổn định phát triển, khôi phục sản xuất sau đại dịch.