Lạng Sơn triển khai nền tảng cửa khẩu số từ ngày 21/2

Nền tảng cửa khẩu số đi vào hoạt động sẽ giảm bớt được rất nhiều chi phí thời gian, công sức cũng như khối lượng công việc của các lực lượng chức năng và doanh nghiệp làm việc tại cửa khẩu.

Ngày 18/2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành và các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai nền tảng cửa khẩu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó từ ngày 21/2, tỉnh Lạng Sơn yêu cầu bắt buộc tất cả doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý Hải quan phải khai báo thông tin trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số trước khi phương tiện đến Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) và Cửa khẩu phụ Tân Thanh (huyện Văn Lãng) tỉnh Lạng Sơn.

Cùng với đó, việc triển khai nền tảng cửa khẩu số sẽ cung cấp thông tin kịp thời, chính xác công tác quản lý Nhà nước của các cấp, ngành, lực lượng chức năng, từ đó được xử lý kịp thời, phục vụ tốt công tác quản lý.

Đặc biệt, đây là một bước hiện đại hóa công tác tại cửa khẩu để từng bước hội nhập với quốc tế trong việc giao thương xuất nhập khẩu hàng hóa.

Do vậy, trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Ban Quản lý kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn và các lực lượng chức năng bố trí lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai báo trên nền tảng cửa khẩu số tại hai cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh; cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các doanh nghiệp, chủ hàng về việc triển khai Nền tảng cửa khẩu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Việc triển khai nền tảng cửa khẩu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, tạo sự thuận lợi, tiết giảm chi phí thời gian cho doanh nghiệp và công sức của lực lượng chức năng; công khai minh bạch, hạn chế các tiêu cực các hoạt động tại của khẩu.

Cùng với đó, việc triển khai nền tảng cửa khẩu số sẽ cung cấp thông tin kịp thời, chính xác công tác quản lý Nhà nước của các cấp, ngành, lực lượng chức năng, từ đó được xử lý kịp thời, phục vụ tốt công tác quản lý.

Đây là một bước hiện đại hóa công tác tại cửa khẩu để từng bước hội nhập với quốc tế trong việc giao thương xuất nhập khẩu hàng hóa.

Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Ban Quản lý kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn và các lực lượng chức năng bố trí lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai báo trên nền tảng cửa khẩu số tại hai cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh; cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các doanh nghiệp, chủ hàng về việc triển khai Nền tảng cửa khẩu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Để việc số hoá được thông suốt, tỉnh Lạng Sơn cũng đã thành lập ngay Tổ công tác chỉ đạo thực hiện nền tảng cửa khẩu số, kịp thời xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện nhằm thông suốt, không bị ách tắc hoạt động xuất nhập khẩu.

Nền tảng cửa khẩu số đi vào hoạt động sẽ giảm bớt được rất nhiều chi phí thời gian, công sức cũng như khối lượng công việc của các lực lượng chức năng và doanh nghiệp làm việc tại cửa khẩu. Bên cạnh đó, nền tảng cửa khẩu số còn được kết nối với bản đồ số và hệ thống định vị để điều tiết, giám sát mật độ, lưu lượng xe hàng trong quá trình đưa lên của khẩu.

 
Thanh An