Lỗ hổng nghiêm trọng xuất hiện trong sản phẩm BIG-IP tại Việt Nam

Lỗ hổng nghiêm trọng đang tồn tại trong sản phẩm BIG-IP của hãng F5, giúp cho tin tặc tấn công và lạm dụng tính năng ‘Traffic Management User Interface’ để thực thi mã từ xa.

Trong cảnh báo về lỗ hổng nghiêm trọng trong F5 BIG-IP mới phát ra, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cho biết, qua công tác giám sát an toàn thông tin trên không gian mạng, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia – NCSC thuộc Cục đã ghi nhận mã khai thác của lỗ hổng CVE-2023-46747 cho phép đối tượng tấn công vượt qua cơ chế xác thực và lạm dụng tính năng Traffic Management User Interface (TMUI) nhằm thực thi mã từ xa.

Lỗ hổng nghiêm trọng CVE-2023-46747 cho phép đối tượng tấn công vượt qua cơ chế xác thực và thực thi mã từ xa.
Lỗ hổng nghiêm trọng CVE-2023-46747 cho phép đối tượng tấn công vượt qua cơ chế xác thực và thực thi mã từ xa.

CVE-2023-46747 tồn tại trong sản phẩm BIG-IP của hãng F5 được đánh giá có mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng với điểm đánh giá CVSS là 9.8/10. Lỗ hổng nghiêm trọng này ảnh hưởng đến tất cả module F5 BIG-IP, từ phiên bản 13.1.0 đến 13.1.5, từ 14.1.0 đến 14.1.5, từ 15.1.0 đến 15.1.10, từ 16.1.0 đến 16.1.4 và 17.1.0.

Cục An toàn thông tin khuyến cáo, việc rà soát và nâng cấp phiên bản hoặc áp dụng biện pháp khắc phục thay thế cần được thực hiện ngay lập tức đối với lỗ hổng CVE-2023-46747 trong sản phẩm F5 BIG-IP.

Để đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của đơn vị, góp phần bảo đảm an toàn cho không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin đã khuyến nghị đơn vị chuyên trách CNTT, an toàn thông tin của các bộ, ngành, địa phương; các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cùng các ngân hàng, tổ chức tài chính thực hiện ngay một số việc.

Cụ thể, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần tiến hành kiểm tra, rà soát các sản phẩm F5 BIG-IP đang sử dụng có khả năng bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng CVE-2023-46747 hay không.

Trường hợp có ảnh hưởng bởi lỗ hổng bảo mật CVE-2023-46747, biện pháp tốt nhất để khắc phục là nâng cấp phần mềm sản phẩm F5 BIG-IP lên phiên bản mới nhất để tránh nguy cơ bị tấn công. Nếu chưa thể nâng cấp, các đơn vị cần thực hiện theo hướng dẫn của hãng F5.

Danh Uyên