Long An: Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Khu tái định cư tại huyện Cần Giuộc

Tỉnh Long An được chấp thuận quyết định chuyển mục đích sử dụng 47,22 ha đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu tái định cư Tân Tập trên địa bàn huyện Cần Giuộc.

Tại Văn bản số 325/TTg-NN ngày 20/5/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chấp thuận UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 47,22 ha đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu tái định cư Tân Tập trên địa bàn huyện Cần Giuộc.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Long An chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo, tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất đảm bảo thống nhất hồ sơ và thực địa, đảm bảo chỉ tiêu đất trồng lúa được Thủ tướng Chính phủ phân bổ; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư và các pháp luật khác có liên quan; bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí; có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc bóc tách sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Long An tiếp thu và thực hiện đầy đủ ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chỉ được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa khi dự án đủ điều kiện và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thẩm định, kết quả thẩm định và nội dung kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Khu tái định cư Tân Tập trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, bảo đảm theo đúng quy định; theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Long An
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất (điều chỉnh) Khu tái định cư Tân Tập. (Nguồn: cangiuoc.longan.gov.vn)

Theo Quyết định của UBND huyện Cần Giuộc về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Tân Tập, Dự án do Công ty cổ phần Khu công nghiệp Long An làm Chủ đầu tư trên địa bàn xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Diện tích khu đất quy hoạch 206.689 m2 (20,67ha). Phía Đông giáp Khu dân cư, tái định cư của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Long An; phía Tây và phía Nam giáp Rạch Cầu Chim; phía Bắc giáp Đường ĐT.830 (Hương lộ 19).

Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu tái định cư nhằm thêm quỹ nền dùng cho mục đích bố trí tái định cư và phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư, khai thác tối đa hiệu quả sử dụng quỹ đất trong dự án; đồng thời đảm bảo đủ điều kiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án. Dự án điều chỉnh cục bộ tại một số khu vực không làm ảnh hưởng đến tính chất khu tái định cư; không làm thay đổi đáng kể cơ cấu sử dụng đất, cũng như hệ thống hạ tầng khung của khu quy hoạch; đảm bảo kết nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật của dự án và với khu vực xung quanh.

Nội dung điều chỉnh cục bộ bao gồm: Điều chỉnh thay đổi chức năng khu đất bãi đỗ xe ký hiệu vị trí số 6 (1.021m2) thành đất ở phân lô (Khu T); điều chỉnh giảm diện tích đất cây xanh Đường số 1 thành đất ở phân lô (Khu R); điều chỉnh khu vực quy hoạch có các chức năng trạm cấp nước ký hiệu vị trí số 7 (2.142m2), công viên cây xanh ký hiệu vị trí số 3 (1.187m2), giao thông Đường số 7 (đoạn từ Đường số 19 đến Đường số 12, dài 162m, rộng 12m), bãi tập kết ghe ký hiệu vị trí số 10 (550m2) và cây xanh cách ly dọc bờ sông thành đất ở phân lô (Khu S), đất cây xanh và đất giao thông. Diện tích cơ cấu sử dụng đất điều chỉnh thay đổi tương ứng.

Sau ki điều chỉnh tăng diện tích đất ở tại các khu ở R, S và T và tăng lô nền tại các khu ở tăng thêm này, diện tích đất ở tại Dự án Khu tái định cư Tân Tập tăng từ 82.263m2 lên thành 88.648m2 (tăng 6.385m2); số lô nền tăng từ 720 lô lên thành 780 lô (tăng 60 lô).

Thanh Hà