Mốc quan trọng cho Nam Côn Sơn 2: PVGAS ký kết các hợp đồng gói thầu chính

Ngày 08/8/2019, PV GAS và Liên danh Tổng thầu VIETSOVPETRO – LILAMA – NAGECCO đã ký kết các Hợp đồng “Thiết kế, cung cấp hàng hóa và thi công xây dựng công trình phần đường ống bờ và các trạm (EPC phần đường ống bờ và các trạm)” thuộc Dự án “Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 (NCS2) điều chỉnh”.

Ông Bùi Ngọc Quang, Phó Tổng giám đốc PV GAS phát biểu tại lễ ký kết đã cho biết: Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, được Đảng và Chính phủ tin tưởng, giao trọng trách trong việc thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí trên phạm vi toàn quốc và mở rộng ra thị trường quốc tế. Dự án Đường ống Dẫn khí Nam Côn Sơn 2 được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư tại công văn số 1218/VPCP-KTN ngày 26/02/2010 và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 801/QĐ-DKVN ngày 27/01/2011, Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP phê duyệt dự án đầu tư điều chỉnh tại Quyết định số 497/QĐ-KVN ngày 04/05/2018. Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 có vai trò quan trọng trong nhiệm vụ phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng ngành công nghiệp khí Việt Nam, đã có một chặng đường phát triển dài, bắt đầu xem xét, nghiên cứu triển khai từ năm 2010; đã hoàn thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 vào năm 2015 với 151km tuyến ống biển từ KP 207.5 đến giàn BK-Thiên Ưng.

PVGAS ký kết
Nghi thức ký kết Hợp đồng EPC phần đường ống bờ và các trạm – Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh

Trên cơ sở Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh được Bộ Công Thương, Tập đoàn thông qua và HĐQT PVGAS phê duyệt, quy mô đầu tư giai đoạn 2 của Dự án Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh, bao gồm: Đường ống biển dài khoảng 118 km, đường kính 26’ từ KP 207.5 đến trạm tiếp bờ Long Hải; Đường ống bờ và các trạm bao gồm: Trạm tiếp bờ tại Long Hải (LFS), Tuyến ống từ trạm tiếp bờ Long Hải đến Nhà máy Xử lý Khí (GPP2) tại Dinh Cố dài khoảng 08 km đường kính 26”, Tuyến ống dẫn sản phẩm khí khô từ GPP2 đến GDC Phú Mỹ: dài khoảng  29,5km đường kính 30”; 01 trạm van ngắt tuyến tại Phước Hòa và hệ thống tiếp nhận khí NCS2 tại trung tâm phân phối khí Phú Mỹ; 02 tuyến ống dẫn sản phẩm (Condensate 6” và LPG 6”) dài khoảng 25km từ GPP2 đến Thị Vải và 03 trạm van  ngắt tuyến dọc theo tuyến ống; Nhà máy Xử lý Khí (GPP2) tại Dinh Cố.

Thực hiện sứ mệnh tiên phong với mục tiêu đảm bảo duy trì cung cấp khí cho các khách hàng hiện hữu và các dự án nhà máy điện mới, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Khí Việt Nam, cùng với các đơn vị thành viên Tập đoàn đã và đang tích cực triển khai chuỗi các dự án khí theo “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Tập đoàn DKVN thông qua và PV GAS đã phê duyệt, giai đoạn 2 của Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh bao gồm các gói thầu chính: EPC phần đường ống biển (EPC-1); EPC nhà máy GPP2 (EPC-2); EPC phần đường ống bờ và các trạm (EPC-3); Mua sắm thép tấm; Sản xuất ống thép; Bọc ống; và một số gói thầu khác.

Nam Côn Sơn 2 Tập đoàn Dầu Khí
Đại diện các đơn vị thể hiện sự quyết tâm hoàn thành dự án Nam Côn Sơn 2 đúng tiến độ

Phó Tổng giám đốc PV GAS Bùi Ngọc Quang chúc mừng Ban QLDA Khí Đông Nam Bộ - Đại diện Chủ đầu tư PV GAS và Liên danh Tổng thầu VIETSOVPETRO – LILAMA – NAGECCO đã đàm phán thành công và đi đến ký kết hợp đồng. Ông cũng khẳng định Tổng công ty Khí Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục phối hợp, theo dõi sâu sát, tích cực hỗ trợ Ban QLDA Khí Đông Nam Bộ và Liên danh Tổng thầu VIETSOVPETRO – LILAMA – NAGECCO trong quá trình thực hiện Hợp đồng. 

Đặc biệt, tại sự kiện này ghi nhận một mốc quan trọng nữa của Dự án NCS2 là việc ký kết hợp đồng của một trong ba gói thầu EPC chính, quan trọng là gói thầu EPC phần đường ống bờ và các trạm – Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh giữa PV GAS (mà đại diện là Ban QLDA Khí Đông Nam Bộ) và Liên danh Tổng thầu VIETSOVPETRO – LILAMA – NAGECCO với mục tiêu: hoàn thành đấu nối với phần đường ống biển và sẵn sàng tiếp nhận khí Sao Vàng – Đại Nguyệt dự kiến vào quý III/2020.

Gói thầu EPC phần đường ống bờ và các trạm (EPC-3) là một trong các gói thầu quan trọng của Dự án với phạm vi công việc bao gồm: Thiết kế bản vẽ thi công; mua sắm thiết bị vật tư (trừ vật tư chính là ống 30” và 26”), xây dựng lắp đặt; chạy thử các hạng mục chính của công trình bao gồm: Hạng mục 1: khoảng 8 km đường ống 26” từ Trạm tiếp bờ Long Hải đến nhà máy GPP2; Hạng mục 2: khoảng 29,5 km đường ống khí thương phẩm 30” từ nhà máy GPP2 đến Trung tâm phân phối khí (GDC) Phú Mỹ; Hạng mục 3: khoảng 25 km đường ống vận chuyển LPG 6” từ nhà máy GPP2 đến Kho cảng Thị Vải; Hạng mục 4: khoảng 25 km đường ống vận chuyển Condensate 6” từ nhà máy GPP2 đến Kho cảng Thị Vải; Hạng mục 5: lắp đặt thiết bị công nghệ và đường ống công nghệ trong trạm GDC Phú Mỹ.

Đại diện Liên danh Tổng thầu VIETSOVPETRO – LILAMA – NAGECCO, ông Vũ Mai Khanh – Phó Tổng giám đốc VIETSOVPETRO cam kết, thể hiện quyết tâm nỗ lực phối hợp của các bên, nhằm triển khai Hợp đồng EPC phần đường ống bờ và các trạm – Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh với mục tiêu: an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ. Ông cũng nhấn mạnh vinh dự và trách nhiệm của Tổng thầu khi được tham gia Dự án đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất điện và luôn được lãnh đạo Tập đoàn DKVN đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh nguồn khí đang khó khăn và có xu hướng sụt giảm.

Nguyên Hà