Nhiệt điện Bà Rịa: Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 2024

Ngày 5/6, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã tổ chức các hoạt động thiết thực, hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2024.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 3, ngày 28/5/2024 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) ban hành Kế hoạch số 562/ KH-NĐBR về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, tháng hành động vì môi trường năm 2024.

Với mục tiêu “Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường”, việc triển khai Kế hoạch Tháng hành động vì môi trường được tổ chức từ ngày 01/6 - 30/6/2024 của Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho tất cả CBCNV bằng các hành động cụ thể với phương châm hiệu quả, thiết thực, đảm bảo phong trào được duy trì thường xuyên, góp phần tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch.

Mở đầu Tháng hành động vì môi trường, Ban lãnh đạo Công ty đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường, các quy định của Luật BVMT năm 2020 đến toàn thể CBCNV. Mỗi cán bộ công nhân viên nhận thức đúng về bảo vệ môi trường thì hành động bảo vệ môi trường mới hiệu quả. Mỗi người đều phải có trách nhiệm trong việc giữ gìn môi trường từ những sinh hoạt, lao động hằng ngày chứ không chỉ thực hiện trong các đợt phát động.

Một số hình ảnh CBCNV ra quân dọn vệ sinh, thu gom  rác thải nhựa khu vực xung quanh Công ty

Hình ảnh CBCNV ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải nhựa khu vực xung quanh Công ty

Với quan điểm luôn chú trọng sản xuất song hành với bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững, Công ty đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp quản lý môi trường xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển. Các thông số khí thải, nước thải luôn được kiểm soát và nằm trong giới hạn cho phép nhằm giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường xung quanh.

Tuân thủ các quy định về Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001. Hằng ngày thực hiện vệ sinh công nghiệp tại các khu vực sản xuất, thu gom, phân loại rác thải, quét dọn, vệ sinh văn phòng làm việc, nhà xưởng sản xuất. Chăm sóc, trồng thêm nhiều cây để phủ xanh, giảm thiểu khí CO2.

Đặc biệt hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (05/6) năm 2024 Đoàn thanh niên phối hợp với Ban nữ công và các phòng ban trong Công ty ra quân thu gom rác khu vực bên ngoài công ty. Một lượng lớn rác thải như túi ni lon, rác thải nhựa...đã được dọn dẹp sạch hai bên đường dẫn vào công ty. Việc thu gom rác thải này đã nhận được sự đồng hành, chung sức của những người dân xung quanh, đồng thời lan tỏa cho người dân có trách nhiệm với môi trường.

Một số hình ảnh CBCNV ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải nhựa khu vực xung quanh Công ty
Hình ảnh CBCNV ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải nhựa khu vực xung quanh Công ty
Ái Nhung