PC Bà Rịa - Vũng Tàu: Đảm bảo cung cấp điện khi nhu cầu sử dụng tăng cao

5 tháng đầu năm 2024, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu (PC Bà Rịa - Vũng Tàu) đã thực hiện cung cấp điện liên tục và ổn định đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và các khách hàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điện thương phẩm 5 tháng đầu năm tăng cao

Cụ thể, sản lượng điện nhận tháng 5 năm 2024 của PC Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 761,16 triệu kWh tăng 15,4 % so với tháng 5 năm 2023. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh nhận 3.397,22 triệu kWh tăng 12,24% so với cùng kỳ năm 2023 (3.000,13 triệu kWh) và đạt 42,57% so với kế hoạch giao.

Đồng thời, điện thương phẩm thực hiện tháng 5 năm 2024 là 742,97 triệu kWh, tăng 21,8 % so với tháng 5 năm 2023 (610,06 tr. kWh).  Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024 điện thương phẩm đạt 3.302,04  triệu kWh, tăng 13,50% so với cùng kỳ năm 2023 (2.909,36 tr.kWh) và đạt 42,12% so với kế hoạch Tổng công ty giao (7.840 triệu kWh). Trong đó sản lượng thương phẩm ở cấp 110 kV là 1.170,73 triệu kWh tăng 12,29% so với cùng kỳ năm 2023 và ở cấp 22kV là 2.131,28 triệu kWh tăng 14,17% so với cùng kỳ 2023.

PC Bà Rịa - Vũng Tàu
Nhân viên Điện lực thành phố Vũng Tàu đang sửa chữa lưới điện

Bên cạnh đó, sản lượng điện tiết kiệm tháng 5 là 16,653 triệu kWh cao hơn tháng 4 là 2,889 triệu kW.  Lũy kế sản lượng điện tiết kiệm 5 tháng năm 2024 là 72,525 triệu kWh, đạt  2,19 % /2,1% tổng sản lượng điện thương phẩm SPC giao.

Theo đại diện PC Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Nhìn chung trong 5 tháng đầu năm 2024 tình hình kinh tế xã hội có những chuyển biến tích cực, ngoài ra do thời tiết năm nay nay quá nắng nóng dẫn đến  nhu cầu sử dụng điện tăng, thương phẩm 5 tháng đầu năm có tốc độ tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 tăng 13,5% (trong đó 5 tháng năm 2023 giảm 6,03% so với năm 2022), đăc biệt là sản lượng ở cấp 110kV tăng 12,29% (cùng kỳ năm 2023 giảm 15,10%).

Số lần mất điện bình quân của khách hàng giảm

Tổng hợp 5 tháng đầu năm 2024, thời gian mất điện của khách hàng bình quân (SAIDI) là 74.202 phút, thấp hơn 21,41 phút so với cùng kỳ năm 2023 (95.614 phút). Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0.631 lần/khách hàng, thấp hơn 0,219 lần so với cùng kỳ 2023 (0.850 lần). Tần số mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0.179 lần/khách hàng, cao hơn 0,113 lần so với cùng kỳ năm 2023 (0.066 lần/khách hàng).

Đội  hot line PCBRVT Đang bảo trì lưới điện
Đội Hotline PC Bà Rịa - Vũng Tàu đang bảo trì lưới điện

Bên cạnh đó, 5 tháng đầu năm, PC Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai thực hiện nhiều công trình đầu tư xây dựng chuyển tiếp của năm 2023, công trình đầu tư xây dựng năm 2024 và các công trình thi công lưới điện phục vụ mở đường, xây dựng, nâng cấp, sửa chữa lưới điện nông thôn mới. Tuy nhiên khi cắt điện công tác, PC Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo các Điện lực bố trí, sắp xếp lịch cắt điện có phối hợp nhiều đơn vị công tác và công tác thi công, sửa chữa Hotline nên thời gian mất điện của khách hàng và số lần mất điện bình quân của khách hàng giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng thời, toàn PC Bà Rịa - Vũng Tàu giải quyết và đưa vào vận hành 66 công trình điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 2,45 ngày. Đảm bảo cấp điện cho mùa khô 2024/công trình đạt kế hoạch giao..

Đảm bảo có nguồn dự phòng cấp điện cho huyện Côn Đảo

Trong năm 2024, PC Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện 78 công trình và 13 hạng mục mua sắm với tổng vốn đầu tư Tổng công ty giao là 538,82 tỷ đồng (Trong đó vốn trả nợ gốc là 37,55 tỷ đồng, vốn vay là 361,885 tỷ đông và vốn khấu hao cơ bản là 139,38 tỷ đồng).

Xây dựng mới TBA
PC Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng mới TBA

Năm 2024, PC Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện sửa chữa lớn 14 công trình với tổng vốn SPC giao là 43,04 tỷ đồng trong đó 01 công trình sửa chữa nguồn cho Côn Đảo, 6 công trình sửa chữa lưới và trạm 110kV và 4 công trình trung hạ thế; 02 công trình kiến truc và 01 công trình công xa. Hiện nay đang tổ chức lựa chọn nhà thầu 13/14 công trình và thực hiện sửa chữa 01 công trình nguồn điện.

Đối với huyện Côn Đảo đang được cấp điện từ 13 tổ máy Diesel Nhà máy điện An Hội, công suất đặt 18.820 kW (khả dụng chạy luân phiên là 14.900 kW). Trong năm 2024 đã đóng điện 04 tổ máy phát điện lớn hơn 1500kW, nên đảm bảo có nguồn dự phòng chạy luân phiên cấp điện cho huyện Côn Đảo. Điện thương phẩm 5 tháng đầu năm 2024 tại huyện Côn Đảo là 17,09 triệu kWh tăng 21,17% so với cùng kỳ năm 2023 (13,47 triệukWh), Pmax =  8.272kW.

Trong năm 2024 đã đóng điện 04 tổ máy phát điện lớn hơn 1500kW, nên đảm bảo có nguồn dự phòng chạy luân phiên cấp điện cho huyện Côn Đảo.
Trong năm 2024 đã đóng điện 04 tổ máy phát điện lớn hơn 1500kW, nên đảm bảo có nguồn dự phòng chạy luân phiên cấp điện cho huyện Côn Đảo

Đáng chú ý, do hiện nay cấp điện cho huyện Côn Đảo chủ yếu bằng nguồn Diesel nên việc tăng điện thương phẩm càng nhiều thì bù lỗ hằng năm càng lớn, nên hiện nay chỉ cấp điện chủ yếu cho sinh hoạt người dân và các phụ tải an ninh quốc phòng. Còn lại phụ tải cấp điện cho dịch vụ du lịch và sản xuất Ngành điện có giảm công suất cấp điện, mà các khách hàng này phải sử dụng điện phối kết hợp giữa nguồn điện của Ngành điện và nguồn điện tại chỗ của khách hàng.   

Dương Hoàng