PC Bình Phước: Nhiều giải pháp “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

Với việc thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp thiết thực, PC Bình Phước quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề năm của Tập đoàn nhằm đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội.

Chủ để năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” với mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển KT-XH, tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, đảm bảo khả năng cân đối tài chính, phát triển bền vững và hiệu quả các hoạt động của EVN.

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, Công ty Điện lực Bình Phước (PC Bình Phước) đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể trên nhiều lĩnh vực, để đảm bảo đúng chủ để của EVN đã đề ra. 

Ông Lê Tấn Quang - Giám đốc PC Bình Phước phát biểu chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023
Ông Lê Tấn Quang - Giám đốc Công ty Điện lực Bình Phước phát biểu chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Thứ nhấtThực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh”, tức là thực hiện mạnh mẽ các biện pháp kỹ thuật và quản lý để giảm tổn thất điện năng; đảm bảo độ tin cậy lưới điện phân phối trong năm (chỉ số SAIDI) toàn PC Bình Phước đạt kế hoạch. Quản lý định mức chi phí trong sản xuất kinh doanh cho các khâu phù hợp với thực tiễn đơn vị đồng thời đảm bảo đạt kế hoạch giao. Thực hiện tiết kiệm triệt để, sử dụng hiệu quả các khoản chi thường xuyên như hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sử dụng xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Thứ hai“Thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng” như tăng cường các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư, đầu tư có trọng điểm, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, đảm bảo danh mục dự án đầu tư theo đúng kế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch Chuyển đổi số trong công tác đấu thầu.

Thứ ba: “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản” bao gồm đất đai, trụ sở làm việc, nhà ở, các trạm biến áp, nhà quản lý vận hành tại các dự án điện giao cho các đơn vị phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm; nâng cao hiệu suất sử dụng nhà ở, nhà quản lý vận hành.

Thứ tư: “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường”. Thực hiện đúng và đủ tất cả các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, các Công ước/ Thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các quy định của các nhà tài trợ.

Thứ năm: “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động”. Đào tạo, phát triển nâng cao nguồn nhân lực của PC Bình Phước. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong quản lý vận hành hệ thống điện; Xây dựng hệ thống điện vận hành linh hoạt, khả năng tự động hóa cao từ sản xuất, truyền tải tới khâu phân phối điện. Triển khai đánh giá kết quả thực hiện công việc của người lao động theo hiệu quả, năng suất và chất lượng theo quy định của EVN và EVN SPC. Cải cách thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ nhằm cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, đáp ứng nhanh nhất yêu cầu cấp điện cho các phụ tải mới để tăng sản lượng và doanh thu. Rà soát, điều chuyển, bố trí hợp lý nguồn lao động hiện có.

Việc thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp thiết thực nêu trên, PC Bình Phước quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề năm của Tập đoàn nhằm đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Không để xảy ra tình trạng thiếu điện, cắt điện luân phiên, đồng thời phát triển PC Bình Phước bền vững.

PV