Petrolimex Nghệ An: Hỗ trợ giải pháp kỹ thuật xuất hóa đơn điện tử

Petrolimex Nghệ An đang tích cực tiến hành triển khai việc hỗ trợ các thương nhân nhận quyền bán lẻ trên địa bàn tỉnh Nghệ An về phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán.

Công ty Xăng dầu Nghệ An (Petrolimex Nghệ An) là doanh nghiệp chủ đạo kinh doanh Xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong thời gian gần 68 năm trưởng thành và phát triển Petrolimex Nghệ an luôn có sự đồng hành của khách hàng là các thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu .

cửa hàng nam hưng
Cửa hàng xăng dầu Nam Hưng khách hàng thương nhân nhượng quyền của Công ty

Thực hiện Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về hóa đơn, chứng từ, theo đó Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) nói chung và Petrolimex Nghệ An nói riêng đã tập trung nguồn lực đầu tư về hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ và giải pháp.

Về kỹ thuật, Petrolimex đã có giải pháp quản lý dữ liệu tập trung liên quan đến từng lần bơm hàng, lưu trữ dữ liệu trên hệ thống. Petrolimex đã phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), đơn vị triển khai dự án phần mềm, kết nối dữ liệu và phát hành hóa đơn điện tử trên hệ thống từ ngày 01/07/2023 đến nay.

Để tạo sự gắn kết và tri ân khách hàng thuộc hệ thống thương nhân nhận quyền của Petrolimex, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã triển khai phương án hỗ trợ khách hàng giải pháp phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng chia làm 02 đợt.

Kế hoạch triển khai gói hỗ trợ đợt 01 có tới 569 thương nhân nhận quyền tương ứng với 667 cửa hàng xăng dầu/điểm bán xăng dầu. Điều kiện thương nhân nhận quyền được hưởng gói hỗ trợ: (1) thương nhân nhận quyền đến thời điểm hỗ trợ hiện đang là thương nhân nhận quyền thuộc hệ thống phân phối của Petrolimex; (2) Thương nhân nhận quyền có cam kết mua hàng duy nhất của Petrolimex tối thiểu 03 năm không hủy ngang kể từ thời điểm hỗ trợ; (3) Ưu tiên các thương nhân nhận quyền đáp ứng yêu cầu kỹ thuật kết nối, tích hợp và thu nhận dữ liệu từ cột bơm đến máy tính.

petrolimex nghe an
Cán bộ kỹ thuật của Công ty đang xác định khoảng cách đường dây kỹ thuật

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Petrolimex Nghệ An đã tiến hành triển khai việc hỗ trợ các thương nhân nhận quyền bán lẻ trên địa bàn tỉnh Nghệ An về phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán. Đợt 1, căn cứ vào các tiêu chí của Tập đoàn, Công ty hỗ trợ giải pháp kỹ thuật cho 24 khách hàng là thương nhân nhận quyền có sản lượng lớn với 38 cửa hàng xăng dầu/điểm bán.

Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm và thành thạo trong việc ứng dụng, vận hành giải pháp phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng theo Quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Các phòng nghiệp vụ liên quan của Công ty đã triển khai thực hiện ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Tập đoàn; tổ chức hướng dẫn, truyền thông, thông báo đến các thương nhân nhận quyền về gói hỗ trợ; cử cán bộ, chuyên viên tham gia khảo sát thực tế hạ tầng công nghệ thông tin; lập kế hoạch triển khai đến từng cửa hàng xăng dầu của thương nhân nhận quyền, chủ động phối hợp với các thương nhân nhận quyền nhằm hoàn thành gói hỗ trợ đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ đề ra.

Sau khi kết thúc gói hỗ trợ đợt 1, căn cứ kết quả và kinh nghiệm thực tế triển khai, Petrolimex sẽ nghiên cứu và xây dựng các gói hỗ trợ tiếp theo (bao gồm: giải pháp, nhà cung cấp, chi phí, phương án triển khai,…) trên nguyên tắc: Đáp ứng được mục tiêu do Tập đoàn đề ra; các thương nhân nhận quyền thuộc hệ thống phân phối của Petrolimex không có khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật kết nối, tích hợp dữ liệu từ cột bơm đến máy tính theo phân loại của Petrolimex, cần có thêm thời gian để chuẩn bị thay thế hoặc nâng cấp cột bơm, chưa được hỗ trợ trong đợt 1; các thương nhân nhận quyền thuộc hệ thống phân phối của các TNĐM/TNPP khác mong muốn được trở thành thương nhân nhận quyền của Petrolimex.

Lê Trường