Phú Thọ: Xử phạt 02 doanh nghiệp vi phạm kinh doanh xăng dầu

Cục QLTT Phú Thọ vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 02 doanh nghiệp vi phạm kinh doanh xăng dầu số tiền 120 triệu đồng.

Hai doanh nghiệp bị xử phạt hành chính về hành vi vi phạm kinh doanh xăng dầu là Công ty Cổ phần SUNSEACO Việt Nam và Công ty TNHH Tấn Lộc Phú Thọ.

Triển khai công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị kinh doanh xăng dầu và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh, ngày 23 tháng 4 năm 2024, Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 8 – Cục QLTT tỉnh Phú Thọ kiểm tra đột xuất đối với Công ty Cổ phần SUNSEACO Việt Nam, địa chỉ: xã Minh Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đã phát hiện doanh nghiệp có hành vi vi phạm hành chính: Thương nhân phân phối xăng dầu ký hợp đồng với đại lý bán lẻ xăng dầu không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Đoàn kiểm tra đã lập Biên bản vi phạm hành chính và trình cấp thẩm quyền ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là: 70.000.000 đồng.

Hai doanh nghiệp vi phạm kinh doanh xăng dầu là Công ty Cổ phần SUNSEACO Việt Nam và Công ty TNHH Tấn Lộc Phú Thọ. Triển khai công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị kinh doanh xăng dầu và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh, ngày 23 tháng 4 năm 2024, Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 8 – Cục QLTT tỉnh Phú Thọ kiểm tra đột xuất đối với Công ty Cổ phần SUNSEACO Việt Nam, địa chỉ: xã Minh Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đã phát hiện doanh nghiệp có hành vi vi phạm hành chính: Thương nhân phân phối xăng dầu ký hợp đồng với đại lý bán lẻ xăng dầu không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Đoàn kiểm tra đã lập Biên bản vi phạm hành chính và trình cấp thẩm quyền ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là: 70.000.000 đồng. Trước đó, ngày 06 tháng 5 năm 2024, Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 8 tiến hành kiểm tra đối với Công ty TNHH Tấn Lộc Phú Thọ, địa chỉ: xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ; qua kiểm tra đã phát hiện doanh nghiệp có hành vi vi phạm hành chính: Kinh doanh xăng dầu mà không có Giấy phép kinh doanh xăng dầu (Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu) theo quy định, Đoàn kiểm tra đã lập Biên bản vi phạm hành chính và trình cấp thẩm quyền ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 50.000.000 đồng. Thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường Đội QLTT số 8 đã kết hợp phổ biến tuyên truyền để các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Trong thời gian tới, Cục QLTT tỉnh Phú Thọ tiếp tục chỉ đạo các Đội QLTT trực thuộc tăng cường công tác quản lý địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Cục QLTT Phú Thọ vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 02 doanh nghiệp vi phạm kinh doanh xăng dầu số tiền 120 triệu đồng.

Trước đó, ngày 06 tháng 5 năm 2024, Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 8 tiến hành kiểm tra đối với Công ty TNHH Tấn Lộc Phú Thọ, địa chỉ: xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ; qua kiểm tra đã phát hiện doanh nghiệp có hành vi vi phạm kinh doanh xăng dầu: Kinh doanh xăng dầu mà không có Giấy phép kinh doanh xăng dầu (Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu) theo quy định, Đoàn kiểm tra đã lập Biên bản vi phạm hành chính và trình cấp thẩm quyền ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 50.000.000 đồng.

Thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường Đội QLTT số 8 đã kết hợp phổ biến tuyên truyền để các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Trong thời gian tới, Cục QLTT tỉnh Phú Thọ tiếp tục chỉ đạo các Đội QLTT trực thuộc tăng cường công tác quản lý địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Nguyên Vỵ