Quy định mới của EU về các chất được sử dụng trong sản phẩm hữu cơ

Uỷ ban Châu Âu (EC) vừa gửi thông báo đến Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về dự thảo quy định mới về các sản phẩm và các chất được sử dụng trong sản xuất sản phẩm hữu cơ.
Sản phẩm hữu cơ
Quy định mới của Liên minh Châu Âu về các chất, sản phẩm được sử dụng trong sản xuất sản phẩm hữu cơ dự kiến sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2022 (Ảnh: Shutter Stock)

Dự thảo quy định này nêu chi tiết các sản phẩm và các chất được phép sử dụng trong sản xuất các sản phẩm hữu cơ tại Liên minh Châu Âu cũng như các sản phẩm hữu cơ được bán tại Liên minh Châu Âu, gồm: các loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, chất làm sạch và khử trùng, các sản phẩm phi hữu cơ, các chất phụ gia và hỗ trợ trong chế biến thức ăn chăn nuôi và chế biến thực phẩm.

Quy định này được bao trùm các sản phẩm hữu cơ, sản phẩm thực phẩm chế biến (mã ICS 67.020) và các sản phẩm thực phẩm nói chung (mã ICS 67.040). Dự kiến quy định mới này sẽ có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày đăng Công báo của Liên minh Châu Âu và được áp dụng chính thức kể từ ngày 1/1/2022.

Chi tiết dự thảo xem tại đây.

Chi tiết danh mục các sản phẩm và các chất được phép sử dụng trong sản xuất sản phẩm hữu cơ xem tại đây

EC cho biết việc đưa ra dự thảo quy định này nhằm giúp các nhà sản xuất sản phẩm hữu cơ cũng như các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu thực thi Quy định EU 2018/848 về sản xuất sản phẩm hữu cơ và việc dán nhãn sản phẩm hữu cơ vốn sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022.

Vào ngày 30/05/2018, Nghị viện Châu Âu đã Hội đồng Liên minh Châu Âu đã công bố Quy định EU 2018/848 về sản xuất sản phẩm hữu cơ và việc dán nhãn sản phẩm hữu cơ , thay thế cho Quy định EC 834/2007 về các chất và sản phẩm được phép sử dụng cho sản xuất hữu cơ.

Quang Đặng