• Kinh nghiệm các nước trợ lực cho công nghiệp hóa

  Kinh nghiệm các nước trợ lực cho công nghiệp hóa

  “Mua hàng Mỹ”, “Chiến lược K-Semiconductor”, “Cách mạng công nghiệp xanh” hay “Kế hoạch các ngành công nghiệp sáng tạo”… là những chiến lược đặc biệt được các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới ráo riết ban hành để trợ lực mạnh mẽ cho thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 • Nội lực yếu, công nghiệp Việt Nam cần làm gì?

  Nội lực yếu, công nghiệp Việt Nam cần làm gì?

  Nguồn lực xã hội nên được tận dụng một cách hiệu quả để tập trung vào xây dựng và nâng cao năng lực, năng suất cho doanh nghiệp công nghiệp trong nước, tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

 • Đúng hẹn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Công nghiệp nền tảng là chìa khóa duy nhất

  Đúng hẹn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Công nghiệp nền tảng là chìa khóa duy nhất

  Làm chủ các ngành công nghiệp nền tảng sẽ làm chủ nhu cầu về tư liệu sản xuất cơ bản của nền kinh tế, từ đó tạo tiền đề để thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên, các ngành công nghiệp mũi nhọn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.