Chiết xuất mangiferin từ lá xoài

Nước ta là một nước nằm ở vùng nhiệt đới gió mùa, rất có điều kiện trồng cây ăn quả và cây công nghiệp. Để khai thác tiềm năng đó phục vụ cho Y học, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, các nhà khoa học Việt