Tạp chí Công nghiệp hành hương về nguồn

Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951 – 14/5/2011), 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2011), đoàn cán bộ phóng viên Tạp chí Công nghiệp hành hương về ngu

Khu di tích Bộ Công Thương tại thôn Đồng Đon, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.


Thăm khu di tích lịch sử Nha Công An Việt Nam tại Tuyên Quang.


Lán Nà Lừa (Khu di tích Tân Trào) – nơi Bác Hồ làm việc từ tháng 5 đến 26 tháng 8 năm 1945.

 

 

Cây đa Tân Trào xanh tươi.


  • Tags: