Giá đầu thế giới tăng lên đỉnh cao mới

Giá dầu thế giới lại tiếp tục tăng rất mạnh sau khi trong cuộc họp vừa qua, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) công bố không tăng sản lượng. Giá dầu giao tháng 4/2008 trên thị trường New York tă

Giá dầu đã tăng vọt là do trong cuộc họp gần đây, OPEC đã quyết định không tăng sản lượng khai thác trong thời gian tới. Bộ trưởng Dầu mỏ các nước thành viên cho rằng, giá dầu cao chủ yếu là do dự trữ dầu của Mỹ giảm và do các yếu tố chính trị, chứ không phải do nguồn cung hạn hẹp. Do vậy, OPEC chưa cần tính tới việc tăng sản lượng khai thác.

  • Tags: