VAFI đề xuất hệ thống giải pháp cơ bản để ổn định & phát triển thị trường chứng khoán

Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ tài chính đã quan tâm đến việc khôi phục sự ổn định và phát triển thị trường chứng khoán, đã có nhiều chỉ đạo tới Ủy Ban Chứng khoán

TTCK hiện nay có thể được ví như một đứa trẻ có khả năng lớn nhanh và khỏe mạnh nếu được chăm sóc tốt nhưng do chưa biết cách chăm sóc mà đang mắc nhiều bệnh tật, ốm yếu và đang bị tai nạn cần phải băng bó cấp cứu; Để xử lý tình trạng này cần ngay các biện pháp cấp cứu băng bó vết thương, cho thuốc giảm đau, cho thuốc chữa bệnh rồi sau đó mới đến các biện pháp hồi phục sức khỏe, bồi dưỡng thức ăn tốt, tuy nhiên các giải pháp mà UBCKNN đưa ra không như vậy, hầu như chỉ nói suông là sẽ chữa bệnh, sẽ hồi phục sức khỏe nhưng chẳng có biện pháp hữu hiện nào. Trước thực trạng này, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI ) xin Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ & Bộ trưởng Bộ Tài chính hệ thống giải pháp cơ bản để ổn định & phát triển thị trường chứng khoán :

Tóm tắt các giải pháp:

I/ Những giải pháp cần làm ngay thuộc thẩm quyền của UBCKNN & Bộ Tài chính:

1/ Qui định phải thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính theo từng Quí thông qua các đơn vị kiểm toán độc lập đối với tất cả công ty chứng khoán và tất cả công ty đang niêm yết trên sàn giao dịch của Sở giao dịch chứng khóan TP. Hồ Chí Minh.

2/ Hàng năm Bộ Tài chính cần có chuyên đề kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của công ty kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty niêm yết.

3/ Không để tình trạng 1 công ty kiểm toán được kiểm toán liên tục 1 doanh nghiệp quá 2 năm.

4/ Loại ngay một số doanh nghiệp không đủ tiêu chuẩn niêm yết ra khỏi các sàn giao dịch.

5/ Tiến hành ngay việc tách bạch tiền gửi của nhà đầu tư ra khỏi tài khoản của công ty chứng khoán.

II/ Những giải pháp quan trọng mang tính trung hạn cần được nghiên cứu ban hành:

1/ Phải giảm số công ty chứng khoán từ 100 xuống còn 25 công ty.

2/ Cổ phần hóa & lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cho Sở Giao dịch chứng khoán, tiến tới sáp nhập Trung tâm Lưu ký chứng khoán vào Sở Giao dịch chứng khoán.

3/ Thành lập 1 sàn giao dịch chứng khoán mới làm cơ sở xây dựng “1 siêu thị văn minh hiện đại “ngang tầm quốc tế nhưng vẫn được quản lý từ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam .

4/ Nhà nước cần xác định TTCK là mặt trận kinh tế hàng đầu và ngành đầu tư chứng khoán phải được coi là ngành kinh tế mũi nhọn được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như ngành công nghệ cao.

5/ Mở room cho nhà đầu tư nước ngoài ở các ngành nghề không phải là ngành kinh doanh có điều kiện.
6/ Bỏ thủ tục xin mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài, thay vào đó là thủ tục đăng ký qua mạng với Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

7/ Cho nhà đầu tư được vay số chứng khoán vừa mua nhằm tăng tính thanh khoản cho thị trường, thúc đẩy phong trào đầu tư giá trị.

8/ Chuyển Đơn vị Thanh tra thuộc UBCKNN về Thanh tra Bộ Tài chính.

9/ Cần có chính sách để Xã hội hóa công tác thanh tra.

10/ Chuyển Vụ Phát triển thị trường trực thuộc UBCKNN về trực thuộc Bộ Tài chính với tên gọi mới là Vụ Chính sách Chứng khoán :

11/ Cần kiện toàn bộ máy nhân sự tại UBCKNN :

Toàn văn đề xuất của VAFI