Kinh tế Brunei ngày càng phát triển

Với diện tích 5.769 km2, trong đó có 70% là rừng, bờ biển dài 160 km, Vưương quốc Brunei có 3 mặt liền kề với bang Sarawak của Malaixia, phía bắc giáp biển Đông, nối Thái Bình Dương và ấn Độ Dương, có

Dân số Brunei khoảng 0,30 triệu ngưười, trong đó ngưười Malai chiếm 68%, ngưười Hoa 18%, ngưười bản địa khác 5% và 9% ngưười nưước ngoài. Ngôn ngữ chính là tiếng Malai, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc đưược sử dụng rộng rãi. Đất nước này có nhiều tôn giáo: đạo Hồi chiếm khoảng 67%, đạo Phật 13%, Công giáo:10%, các tôn giáo khác:10%. Người dân Brunei có cuộc sống tốt đẹp, được hưởng các phúc lợi xã hội như miễn thuế thu nhập, thuế ô tô, giáo dục và y tế... Theo báo cáo của Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), năm 2002, Brunei đứng thứ 36 trong bảng chỉ số phát triển con người và là nước đứng thứ cao nhất ở khu vực Đông Nam châu á về chỉ số này. 

  Brunei là nước theo chế độ Quân chủ chuyên chế, cha truyền con nối, do Quốc vưương đứng đầu. Mọi quyền hành đều nằm trong tay Quốc vưương và gia đình hoàng tộc, có quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp và sửa đổi luật pháp, kể cả hiến pháp, Quốc vưương vừa là nguyên thủ quốc gia vừa là thủ tưướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tưư lệnh các lực lưượng vũ trang. Bộ máy giúp Quốc vưương cai quản đất nưước có 5 Hội đồng do Quốc vưương chỉ định: Hội đồng Bộ trưưởng (nội các) có 11 Bộ trưưởng và 7 Thứ trưưởng, trong đó, Bộ trưưởng Ngoại giao là em trai Quốc vưương. Các Bộ trưưởng, thứ trưưởng khác hoặc thuộc Hoàng tộc hay thân thuộc với Hoàng tộc; Hội đồng Tôn giáo: Tưư vấn về các vấn đề tôn giáo; Hội đồng xét xử làm nhiệm vụ tưư vấn những vấn đề khen thưưởng, xét xử, ân xá; Hội đồng Lập pháp tưư vấn về các vấn đề liên quan đến luật pháp; Hội đồng truyền ngôi quyết định về việc kế vị ngôi vua. Cơ quan Tưư pháp có Toà án tối cao, mà chánh án, các thẩm phán do Quốc vưương bổ nhiệm với nhiệm kỳ 3 năm. ở Brunei chỉ có một Đảng quốc gia thống nhất, nhưưng tồn tại trên danh nghĩa. Theo quy định, tất cả mọi CBCNV nhà nưước không đưược tham gia các đảng phái chính trị. Chính quyền có chủ trưương xây dựng hệ tưư tưưởng quốc gia dựa trên 3 nhân tố: truyền thống (Mã Lai), Hồi giáo và quân chủ, nhằm duy trì quyền cai trị của Hoàng gia, và giữ vững hòa bình, ổn định trong nưước.

  Là thành viên của Liên hợp quốc, Khối thịnh vượng chung, APEC, ASEAN, tham gia phong trào không liên kết, Brunei theo đuổi các chính sách đối ngoại như quan hệ hữu nghị với tất cả các nước, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của nhau, duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định khu vực. Hiện nay, Brunei có quan hệ ngoại giao với trên 20 nước trên thế giới và hiện có 25 cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại thủ đô Bandar Seri Begawan

  Trước đây, kinh tế nước này chủ yếu dựa vào nguồn cao su. Từ khi phát hiện ra mỏ dầu, kinh tế chủ yếu dựa vào nguồn thu từ dầu và khí đốt. Trong những năm gần đây, cuộc khủng hoảng tài chính-tiền tệ trong khu vực đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Brunei. Năm 2002, tốc độ phát triển kinh tế đạt 4%, một số ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng đáng kể như công nghiệp ô tô, công nghiệp dầu khí và công nghiệp dệt. Công nghiệp ô tô đã có nhiều biến động sau khi được giảm thuế nhập khẩu từ 200% xuống còn 20%; Số lượng xe ô tô  được tiêu thụ tăng nhiều so với năm 2001. Ngành công nghiệp dệt có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 300 triệu Đô la Brunei với các sản phẩm dệt được xuất chủ yếu sang các thị trường Mỹ, EU và Canađa. Năm 2002, sản lượng dầu đạt khoảng 150.000 thùng/ngày và khí đốt là 10 tỷ m3. Dầu hỏa và khí đốt chiếm 80% tổng thu nhập trong nước, 90% thu nhập từ xuất khẩu và đóng góp khoảng 39% GDP của đất nước. Dầu lửa chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Asean, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ôtxtrâylia, Trung Quốc... Để thúc đẩy phát triển kinh tế, Nhà nưước Brunei đã thực hiện các kế hoạch 5 năm như kế hoạch 5 năm lần thứ 6, Kế hoạch phát triển quốc gia lần thứ 8..., trong đó năm 2002, ưu tiên dành cho quỹ phát triển trị giá 1 tỷ Đô la Brunei, với nhiệm vụ cấp bách là đa dạng hóa nền kinh tế, phát triển các ngành công nghiệp mới hưướng vào xuất khẩu, nhằm thoát khỏi sự phụ thuộc vào công nghiệp dầu mỏ; tăng cưường sự phát triển của khu vực kinh tế tưư nhân, phát triển công nghiệp dịch vụ, du lịch, tài chính, đồng thời tìm cách khôi phục sản xuất nông nghiệp...,nhằm biến đất nưước thành trung tâm dịch vụ, thưương mại và du lịch của khu vực.

  • Tags: