Tăng cường phối hợp liên ngành - liên trụ cột trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN thống nhất cần tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành - liên trụ cột và với tất cả các thành phần trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN trong việc xây dựng Tầm nhìn ASEAN sau năm 2025 nhằm đảm bảo tính bao trùm và đem lại lợi ích thiết thực nhất cho các nước ASEAN, hướng tới mục tiêu xây dựng một Cộng đồng ASEAN vững mạnh.

Ngày 18/10/2021, Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AECC) lần thứ 20 đã diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ tọa của ông Mohd Amin Liew Abdullah - Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế thứ 2 Brunei Darussalam và sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế các nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 dự kiến diễn ra ngày 26-28/10/2021. 

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị gồm đại diện Bộ Công Thương, Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông.

Đầu cầu trụ sở Bộ Công Thương Việt Nam tham dự Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AECC) lần thứ 20
Đầu cầu trụ sở Bộ Công Thương Việt Nam tham dự Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AECC) lần thứ 20

Tại Hội nghị, với vai trò là cơ quan chủ trì xây dựng và thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN đến năm 2025 với 5 mục tiêu: (i) đưa ASEAN thành một nền kinh tế hội nhập cao và gắn kết; (ii) một ASEAN cạnh tranh, đổi mới và năng động; (iii) nâng cao kết nối và hợp tác chuyên ngành; (iv) một ASEAN có sức bật, phát triển toàn diện, hướng tới con người và lấy con người làm trung tâm; (v) một ASEAN toàn cầu, Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN đã dành nhiều thời gian thảo luận về Báo cáo đánh giá giữa kỳ việc thực hiện kế hoạch tổng thể cũng như các khuyến nghị được đề ra trong Báo cáo nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch tổng thể trong giai đoạn 2021-2025.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh

Hội nghị cũng thảo luận về công tác chuẩn bị xây dựng Tầm nhìn ASEAN giai đoạn sau năm 2025, các xu thế trong khu vực cũng như trên thế giới và thống nhất cần tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành - liên trụ cột và với tất cả các thành phần trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN trong việc xây dựng Tầm nhìn ASEAN sau năm 2025 nhằm đảm bảo tính bao trùm và đem lại lợi ích thiết thực nhất cho các nước ASEAN, hướng tới mục tiêu xây dựng một Cộng đồng ASEAN vững mạnh cũng như củng cố vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trong các liên kết khu vực khác.

Hội nghị cũng rà soát tình hình thực hiện các sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế của Brunei, nước Chủ tịch ASEAN trong năm 2021, thảo luận về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 và nghe Campuchia, nước Chủ tịch ASEAN năm 2022, trình bày sơ bộ về định hướng xây dựng các sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế cho năm 2022.

Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AECC) lần thứ 20

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, Việt Nam đã tích cực đóng góp ý kiến về định hướng hoàn thành Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2021-2025, xây dựng Tầm nhìn ASEAN sau 2025.

Trên cơ sở kết quả thảo luận, Hội nghị đã thông qua một số văn kiện để trình lên các Nhà Lãnh đạo tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 như Lộ trình Bandar Seri Begawan về chuyển đổi số ASEAN để thúc đẩy phục hồi kinh tế ASEAN và hội nhập kinh tế số, Khung phát triển nền kinh tế tuần hoàn Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Khung hợp tác ASEAN hướng tới việc củng cố các chính sách về doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, v..v…

Thy Thảo