Than Hà Tu trao thưởng nóng các đơn vị đạt năng suất cao tháng 3

Nhằm động viên và kịp thời ghi nhận thành tích xuất sắc trong chiến dịch thi đua lao động sản xuất 120 ngày đêm năm 2024, vừa qua, Ban lãnh đạo Công ty CP Than Hà Tu đã trực tiếp đến trao thưởng cho các tổ xe, máy, cụm sàng hoàn thành kế hoạch sản xuất tháng 3/2024.

Cụ thể, ngay tại buổi giao ca 2, chiều 8/4/2024, Ban lãnh đạo Công ty CP Than Hà Tu (Than Hà Tu) đã trực tiếp trao thưởng nóng cho các tổ xe, máy và cụm sàng đạt năng suất cao tháng 3/2024, tổng số tiền thưởng được trao là hơn 273 triệu đồng. Ngoài ra, Công đoàn Công ty cũng đã trao thưởng khuyến khích gần 30 triệu đồng cho các tổ xe, máy và cụm sàng.

Than Hà Tu trao thưởng
Trao thưởng cho các tổ máy Công trường khai thác 1 tại phòng giao ca sản xuất.

Thực tế 6 tháng đầu năm 2024 Công ty CP Than Hà Tu (Than Hà Tu) có mục tiêu hoàn thành khai thác tối thiểu 1,7 triệu tấn than. Để hoàn thành kế hoạch này Công ty đã triển khai nhiều giải pháp tổ chức sản xuất kinh doanh. Trong đó ngay tháng 3/2024, Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Than Hà Tu đã phát động, triển khai chiến dịch thi đua 120 ngày đêm.

Bám sát mục tiêu và các giải pháp chỉ đạo, các đơn vị Công ty CP Than Hà Tu đã chủ động, linh hoạt tập trung đẩy mạnh sản xuất, phát huy tối đa nguồn lực, năng lực hiện có, đồng thời động viên tinh thần người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất với tinh thần cao nhất nhằm tăng năng suất lao động.

Công trường khai thác Than Hà Tu
Khen thưởng động viên các tổ sàng công trường Than.

Kết quả tháng 3/2024, 104 tổ xe, máy và cụm sàng Than Hà Tu hoàn thành kế hoạch sản lượng từ 100% trở lên, không vi phạm công tác an toàn. Để kịp thời động viên, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua lao động sản xuất, căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất tháng 3, lãnh đạo Công ty CP Than Hà Tu đã quyết định khen thưởng các đơn vị đạt đạt năng suất cao đợt này

Hình thức khen thưởng kịp thời này của Than Hà Tu đã động viên, khích lệ tinh thần thi đua lao động sản xuất trong toàn đơn vị tiếp tục thúc đẩy chiến dịch thi đua 120 ngày đêm, góp phần vào việc hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2024.

H. Huyền