Than Quang Hanh: Hội Cựu chiến binh luôn phát huy tốt phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

Hội Cựu chiến binh (CCB) Công ty Than Quang Hanh - TKV luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đóng góp quan trọng trong thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Năm 2019, Hội Cựu chiến binh Công ty Than Quang Hanh đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội đề ra, tập trung vào công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, cựu quân nhân phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt 08 chữ vàng truyền thống do Ban Chấp hành Trung ương Đảng trao tặng “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”.  

Năm 2019 Hội CCB công ty đã chủ động đăng ký nhiều công trình, nhiều đợt thi đua với chuyên môn góp phần giải quyết khâu yếu việc khó trong các lĩnh vực như:  sản xuất, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, khám tuyển nghĩa vụ quân sự...

Hội đã duy trì hoạt động  8 công trình thi đua đã đăng ký với chuyên môn qua đánh giá đều đạt kết quả tốt, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty; ngoài ra Hội còn tham gia các kíp trực đảm bảo ANTT trong các dịp nghỉ lễ, tết góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

than quang hanh
Hội CCB Công ty Than Quang Hanh xứng đáng với 8 chữ vàng “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”

Qua thực hiện các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể chi hội, cá nhân điển hình, tiên tiến; năm 2019 Hội CCB Công ty được tỉnh Hội Quảng Ninh tặng bằng khen, 01 tập thể  và 7 cá nhân được tặng giấy khen của Thành hội Cẩm Phả, tập thể Hội CCB Công ty và nhiều chi hội, hội viên được Giám đốc Công ty khen thưởng; thành tích đó tiếp tục khẳng định vai trò của Hội Cựu chiến binh trong hệ thống chính trị; Cán bộ Hội viên Cựu chiến binh trong công ty luôn giữ vững, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và 08 chữ vàng truyền thống do Ban Chấp hành Trung ương Đảng trao tặng “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”. 

Minh Hải