Thúc đẩy hỗ trợ sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tăng cường phối hợp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn Thành phố.

Ngày 18/3/2024, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố có tổ chức Đảng và tổ chức dân quân tự vệ đang hoạt động trong doanh nghiệp nhằm trao đổi thông tin, hỗ trợ sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp có tổ chức Đảng.

Hội nghị được tổ chức nhằm mục tiêu gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp có tổ chức Đảng, hoạt động hỗ trợ của doanh nghiệp đối với tổ chức cơ sở đảng; chất lượng và hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên gắn với việc thực hiện sản xuất tại doanh nghiệp; ghi nhận đề xuất, đóng góp ý kiến của các doanh nghiệp về công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng tại doanh nghiệp; đồng thời tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc cần hỗ trợ, giải quyết trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Trung Kiên – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố có tổ chức Đảng và tổ chức dân quân tự vệ đang hoạt động trong doanh nghiệp đối với việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục phát huy thế mạnh, đẩy mạnh hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, duy trì tính ổn định, bền vững, hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận và tăng trưởng của doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; tiếp tục hỗ trợ các đảng viên, tổ chức cơ sở đảng tại doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, đóng góp vào thành tích chung của Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng.

Khu kinh tế Hải Phòng
Đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị

Hiện nay, tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn Thành phố có 56/727 doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức Đảng (chiếm 7,5%) với tổng số đảng viên là 789 (chiếm tỷ lệ 77% tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng).

Khối các doanh nghiệp có tổ chức Đảng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng bao gồm nhiều doanh nghiệp/dự án lớn, có tổng vốn đăng ký hơn 10,2 tỷ USD (chiếm hơn 42% tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu kinh tế), tỷ trọng xuất khẩu trung bình hằng năm đạt xấp xỉ 40% xuất khẩu của toàn bộ khu công nghiệp, khu kinh tế, đóng góp đáng kể vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các khu công nghiệp nói riêng và Thành phố nói chung.

Có thể kể đến dự án của Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng, Công ty TNHH Máy công nghệ Kyocera Việt Nam, Công ty TNHH Fujifilm Manufacturing Hải Phòng, Công ty TNHH Regina Miracle Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam, Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng, Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng,…

Tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có tổ chức Đảng là 99.570 (bằng 50.85% số lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế), trong đó: Lao động nữ là 59.356 người, lao động nam là 40.214 người, lao động là nhà quản lý, chuyên môn kỹ thuật bậc cao là 10.317 người (bằng xấp xỉ 50% tổng số lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế).

Trong những năm gần đây (2021-2023), khối các doanh nghiệp này có hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, giá trị xuất nhập khẩu luôn duy trì ở mức cao (trên 10 tỷ USD), góp phần tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho gần 100.000 người lao động.

Trong những năm gần đây, Hải Phòng luôn duy trì vị trí trong nhóm đầu của cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài; trong đó có sự đóng góp lớn đến từ các khu công nghiệp, khu kinh tế của thành phố. Quá trình thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng có bước tiến mạnh cả về số lượng vốn và chất lượng, hiệu quả dự án; nhiều tập đoàn lớn đã lựa chọn các khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng để đặt trụ sở chính và nhà máy sản xuất tập trung với quy mô lớn.

Lũy kế đến tháng 2/2024, các khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng đã thu hút được 542 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư 26,3 tỷ USD và 221 dự án DI với tổng vốn đầu tư 320.508 tỷ đồng (tương đương 13,47 tỷ USD).

Lê Hoa