Thủy điện A Vương: Đảm bảo sản lượng điện sản xuất đạt 792 Triệu kWh điện năm 2023

Ngày 27/6/2023, tại Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (Thủy điện A Vương) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội có sự tham dự của 29 cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông, tương đương với 74.036.204 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,65% trong tổng số 75.052.052 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại diện Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) - doanh nghiệp nắm cổ phần chi phối tham dự đại hội là ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT, ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; các thành viên trong Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc...Đại diện Thủy điện A Vương là các thành viên trong HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty.

Báo cáo tại sự kiện Thủy điện A Vương cho biết, sau gần 15 năm đưa vào vận hành, các hệ thống thiết bị công nghệ của Nhà máy đã giảm tuổi thọ. Thêm vào đó thời gian qua giá cả xăng dầu biến động liên tục cộng với sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thí nghiệm, bảo trì…đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác sửa chữa lớn các hạng mục Nhà máy Thủy điện A Vương; Công tác thí nghiệm, bảo trì các công trình điện…

Tuy nhiên với sự quan tâm, giúp đỡ từ chính quyền các địa phương Quảng Nam, Tp. Đà Nẵng, lãnh đạo cấp trên, tập thể Lãnh đạo và CBCNV Thủy điện A Vương chung sức, đồng lòng tìm nhiều giải pháp, tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào hầu hết các hoạt động… Nhà máy đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả, không xảy ra sự cố.

Kết quả, năm 2022 Thủy điện A Vương đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao với con số ấn tượng. Cụ thể, năm 2022 Thủy điện A Vương sản xuất đạt 1,038 tỷ kWh điện – sản lượng cao nhất kể từ khi Nhà máy đưa vào vận hành (từ năm 2008 đến nay). Đặc biệt, Thủy điện A Vương đã hoàn thành tốt nghĩa vụ, nộp 294 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Nhiều nội dung quan trọng đã được đại hội thông qua như: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT/BKS năm 2022; Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Sửa đổi các Quy chế nội bộ về quản trị, hoạt động của HĐQT, hoạt động của Ban kiểm soát Thủy điện A Vương…

Theo đó nhiệm vụ quan trọng trong năm 2023 của Thủy điện A Vương là sản lượng điện sản xuất đạt 792 Triệu kWh điện.

thành viên HĐQT Thủy điện A Vương nhiệm kỳ mới ra mắt tại Đại hội
Ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 (ngoài cùng bên phải) và ông Trương Hoàng Vũ - Tổng Giám đốc EVNGENCO2 (ngoài cùng bên trái) tặng hoa chúc mừng HĐQT Thủy điện A Vương nhiệm kỳ 2023 -2028.

Đại hội đã bầu ra thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028. Kết quả, ông Nguyễn Xuân Diện tạm thời thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 27/06/2023 cho đến khi Thủy điện A Vương hoàn thành phương án nhân sự Chủ tịch HĐQT chính thức; ông Nguyễn Thiện được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát.

Trao Quyết định uỷ quyền đại diện phần vốn tại Thủy điện A Vương

Cũng trong sáng cùng ngày tại Đà Nẵng, Tổng công ty Phát điện 2 đã tổ chức Lễ công bố các quyết định liên quan đến việc ủy quyền đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại Thủy điện A Vương. Sự kiện do ông Trần Phú Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2 chủ trì.

trao ủy quyền của EVNGENCO2 tại Thủy điện A Vương
Lễ trao Quyết định uỷ quyền đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại Thủy điện A Vương.


Cụ thể, ông Trần Phú Thái đã trao quyết định ủy quyền đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại Thủy điện A Vương cho các thành viên gồm: ông Nguyễn Xuân Diện (đại diện 40% cổ phần của EVNGENCO2); ông Cao Huy Bảo (đại diện 30% cổ phần của EVNGENCO2); ông Ngô Việt Hưng và ông Đặng Công Hòa (mỗi ông đại diện 15% cổ phần của EVNGENCO2).

Chúc mừng, giao nhiệm vụ ông Trần Phú Thái đồng thời đề nghị nhóm người đại diện EVNGENCO2 tại Thủy điện A Vương thực hiện tốt, đầy đủ các nghĩa vụ theo nội dung Hợp đồng ủy quyền; Cùng với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được EVNGENCO2 và Đại hội đồng cổ đông giao.

A Vương