TKV: Các đơn vị đồng loạt hưởng ứng Tháng hành động về AT-VSLĐ và Tháng công nhân năm 2021

“Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên” và “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” là chủ đề Tháng hành động về AT-VSLĐ - Tháng Công nhân năm 2021 được các đơn vị của TKV đồng loạt hưởng ứng phát động.

Ngày 10/5, đồng loạt tại 23 Phân xưởng của Công ty CP than Mông Dương đã diễn ra chương trình phát động Tháng Công nhân - Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2021.

than mong duong
Thợ mỏ Than Mông Dương quyết tâm hấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tháng 5 và cả năm 2021

Với mục tiêu “Kiên quyết không để xảy ra sự cố mang tính chất thảm họa, phấn đấu không để xảy ra TNLĐ chết người và sự cố nghiêm trọng, giảm thiểu các vụ sự cố khác, TNLĐ nặng, nhẹ giảm ít nhất 20% so với năm 2020”, Công ty phát động phong trào thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của CNVCLĐ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tháng 5 và cả năm 2021.

Nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện luật AT-VSLĐ; đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động, rà soát, đánh giá, kiểm soát nguy cơ rủi ro về AT-VSLĐ và triển khai tới từng vị trí sản xuất, từng người lao động để chủ động kiểm soát, ngoại trừ các nguy cơ, phòng ngừa TNLĐ và bệnh nghề nghiệp.

Việc tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động ATVSLĐ năm 2021 tại từng đơn vị nhằm phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và được người lao động hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc. Các hoạt động trong tháng cũng sẽ được vận dụng dưới các hình thức sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

* Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, vào 3 ca ngày 10/5/2021, Công ty CP Than Vàng Danh tổ chức hưởng ứng Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2021 bằng hình thức phát động trực tuyến thông qua 36 điểm cầu hệ thống tuyên truyền trực tuyến tại các nhà giao ca phân xưởng trong toàn Công ty .

than vang danh
Than Vàng Danh hưởng ứng Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2021 bằng hình thức phát động trực tuyến thông qua 36 điểm cầu hệ thống tuyên truyền trực tuyến tại các nhà giao ca phân xưởng

Theo đó, Công ty phát động đến toàn thể CBCNV các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung như: đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, nhận diện nguy cơ rủi ro; tăng cường công tác chỉ huy điều hành, chỉ đạo sản xuất, kiểm tra giám sát…

Rà soát, làm tốt công tác vệ sinh công nghiệp (từ văn phòng đến nơi sản xuất), tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm soát hiện trường sản xuất nhất là các vị trí có nguy cơ mất an toàn cao, sau các ngày nghỉ, mưa bão… để kịp thời phát hiện, đề ra các giải pháp kịp thời ngăn ngừa TNLĐ, sự cố. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chỉ huy sản xuất.

Cán bộ các phân xưởng, cán bộ làm công tác kỹ thuật an toàn, đến mạng lưới An toàn vệ sinh viên phải thể hiện được chức trách, nhiệm vụ của mình đối với công tác an toàn. Tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn, yêu cầu CBCN chấp hành nghiêm túc nội quy lao động, quy trình quy định kỹ thuật an toàn. Tăng cường các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, tạo môi trường làm việc thông thoáng, an toàn cho người lao động…

* Tại Công ty Than Quang Hanh, các phân xưởng đã đồng loạt tổ chức phát động hưởng ứng Tháng hành động về AT- VSLĐ và Tháng công nhân năm 2021 trực tiếp tại các nhà giao ca.

than quang hanh
Công ty than Quang Hanh tổ chức phát động hưởng ứng Tháng hành động về AT- VSLĐ và Tháng công nhân năm 2021 trực tiếp tại các nhà giao ca

Với mục tiêu kiên quyết không để xảy ra sự cố TNLĐ nghiêm trọng và giảm số vụ TNLĐ trong sản xuất, mỗi cán bộ, công nhân, người lao động trong Công ty phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao tính tự chủ về công tác AT - VSLĐ; tích cực thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong tháng 5 đảm bảo năng suất và an toàn.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, Công ty cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và quản lý cán bộ, người lao động trong đơn vị thực hiện tốt các quy định, chỉ thị, khuyến cáo của các cấp trong công tác phòng chống dịch, đảm bảo vừa ổn định hoạt động SXKD vừa làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

than quang hanh 2
Khen thưởng các đơn vị đã hoàn thành kế hoạch sản xuất tháng 4 năm 2021

Tại chương trình lễ phát động, Ban lãnh đạo Công ty đã biểu dương khen thưởng và trao số tiền thưởng cho các đơn vị đã hoàn thành kế hoạch sản xuất tháng 4 năm 2021 với tổng số tiền thưởng là 80 triệu đồng; trao thưởng tổng số tiền 90 triệu đồng cho các đơn vị đã hoàn thành tiến độ thi công khoanh vùng và lắp đặt đưa lò chợ Cơ giới hóa TT 14.00- Phân xưởng khai thác 2 vào hoạt động theo đúng tiến độ.

 

Thu Diệp - Phạm Cường - Hồng Nga