TKV: Kiểm tra tiến độ thực hiện Phương án bảo vệ môi trường khu vực cảng Km6

Công tác môi trường tại khu vực cảng Km6 rất quan trọng, thực hiện chủ trương bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất của TKV cũng như của địa phương về công tác môi trường và quy hoạch của tỉnh và TP Cẩm Phả.

Vừa qua, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Vũ Anh Tuấn đã đi kiểm tra hiện trường và làm việc với Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả về tiến độ thực hiện Phương án bảo vệ môi trường tổng thể khu vực kho cảng Km6.

kiem tra
Phó TGĐ Tập đoàn TKV Vũ Anh Tuấn kiểm tra công tác môi trường tại khu vực cảng Km6

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn đã đi kiểm tra hiện trường sản xuất và thực hiện công tác môi trường, đặc biệt là triển khai thực hiện Phương án bảo vệ môi trường tổng thể khu vực cảng Km6 thuộc Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả, hạng mục tường rào chống bụi, trồng cây xanh ngăn bụi dọc đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, các hạng mục đầu tư bảo vệ môi trường tổng thể khu vực cảng Km6…

Theo báo cáo của Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả, thực hiện Phương án bảo vệ môi trường tổng thể khu vực cảng Km6 đã được Tập đoàn phê duyệt, Công ty đã tiến hành triển khai thực hiện các công việc. Đối với các công trình thuộc giải pháp giảm thiểu bụi, tiếng ồn và giải pháp thu gom lắng lọc, xử lý nước chảy tràn, Công ty đã lập các dự án gồm: Dự án các công trình phục vụ sản xuất khu vực cảng Km6 với hạng mục chính là hàng rào chống bụi dọc đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả. Sau khi Quy hoạch xây dựng chi tiết dự án cải tạo cụm cảng Km6 được phê duyệt, Công ty sẽ triển khai thủ tục đầu tư và tổ chức thi công hoàn thiện công trình trong năm 2021.

tkv
Kiểm tra sơ đồ Phương án bảo vệ môi trường tổng thể khu vực cảng Km6

Dự án đầu tư tổng thể môi trường cảng Km6 bao gồm các hạng mục công trình: hàng rào lưới chống bụi (3 mặt) kho bãi 1 (giai đoạn 1); hàng rào lưới chống bụi (3 mặt) kho bãi 2 (giai đoạn 2); bê tông hóa nền kho bãi; hệ thống cấp nước, cải tạo hệ thống thoát nước; hố lắng tập trung (hồ môi trường) và mô đun xử lý nước thải, mục tiêu trong năm 2021 hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

Các công trình thuộc giải pháp trồng cây ngăn bụi và tạo cảnh quan, Công ty sẽ tiến hành lập phương án - dự toán chi phí công trình trồng cây xanh ngăn bụi đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả trình TKV thông qua và triển khai thực hiện hoàn thành trong năm 2021. Cùng với đó, Công ty đã lập biểu đồ tiến độ thực hiện dự án và các hạng mục công trình để thực hiện đảm bảo tiến độ kế hoạch.

Sau khi kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo của đơn vị cũng như các ý kiến tham gia của các Ban chuyên môn Tập đoàn, Phó TGĐ Tập đoàn TKV Vũ Anh Tuấn phát biểu nhấn mạnh, công tác môi trường tại khu vực cảng Km6 rất quan trọng, thực hiện chủ trương bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất của TKV cũng như của địa phương về công tác môi trường và quy hoạch của tỉnh và TP Cẩm Phả.

Phó TGĐ Tập đoàn TKV Vũ Anh Tuấn chỉ đạo, Công ty cần khẩn trương triển khai thực hiện Phương án bảo vệ môi trường tổng thể khu vực cảng Km6, trước mắt là giai đoạn 1 phù hợp với thực tế, đảm bảo mỹ quan, an toàn, đạt hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường cũng như đảm bảo cảnh quan môi trường của khu vực nơi có tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả đi qua, là hình mẫu cho các đơn vị khác trong thời gian tới, thực hiện mục tiêu sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững của TKV.

Hà Anh