TKV tăng cường đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Tập đoàn TKV và các đơn vị đã tích cực thực hiện công tác ATVSLĐ, đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất để tăng năng suất lao động, nâng cao mức độ an toàn.
khai thac than
Trong 6 tháng đầu năm, toàn Tập đoàn TKV thực hiện kế hoạch ATVSLĐ đạt 603 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm

Vừa qua, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Đặng Thanh Hải đã chủ trì hội nghị trực tuyến kiểm điểm công tác an toàn vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) 6 tháng đầu năm, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn lao động 6 tháng cuối năm 2021.

Theo báo cáo của Ban An toàn, trong 6 tháng đầu năm 2021, Tập đoàn và các đơn vị đã tích cực thực hiện công tác ATVSLĐ, đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất để tăng năng suất lao động, nâng cao mức độ an toàn. Đồng thời, tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện công tác ATVSLĐ tại các đơn vị, thực hiện mục tiêu giảm thiểu TNLĐ và sự cố. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Tập đoàn thực hiện kế hoạch ATVSLĐ đạt 603 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm…

Triển khai các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ 6 tháng cuối năm 2021, với mục tiêu giảm thiểu thấp nhất các vụ sự cố, TNLĐ nghiêm trọng, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất nhằm tăng năng suất, giảm lao động làm việc trong hầm lò, nâng cao mức độ an toàn, cải thiện điều kiện làm việc, đi lại trong lò cho công nhân. Hệ thống chính trị tích cực vào cuộc thực hiện hiệu quả công tác ATVSLĐ, đặc biệt là Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan, các công trường, phân xưởng.

Tăng cường kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra ca 2, ca 3 để phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, ngăn chặn TNLĐ, sự cố có thể xảy ra. Quan tâm hơn nữa đến công tác cơ điện - vận tải, quản lý, vận hành thiết bị; xây dựng nội dung đào tạo, sát hạch đội ngũ công nhân cơ điện. Quan tâm đặc biệt công tác thông gió, thoát nước, kiểm soát khí mỏ; thực hiện tốt công tác phòng chống mưa bão… Căn cứ tình hình dịch bệnh, Tập đoàn tổ chức Hội thi ATVSV giỏi và Hội thi CCM bán chuyên vào thời gian phù hợp.

Kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, công tác ATVSLĐ luôn được Tập đoàn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác ATVSLĐ có nhiều cố gắng, đã tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, phát hiện ngăn ngừa, xử lý các vi phạm, vì mục tiêu giảm thiểu TNLĐ và sự cố.

Tổng Giám đốc Tập đoàn chỉ đạo, các đơn vị bám sát Nghị quyết 08 của Đảng ủy Tập đoàn về ATVSLĐ và triển khai bằng các giải pháp cụ thể; từ công trường, phân xưởng thực hiện tốt công tác phòng chống mưa bão, nhận diện ngay các nguy cơ có thể xảy ra sự cố, TNLĐ để phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho các đê, đập chắn chân bãi thải, an toàn hồ quặng, các công trình, thiết bị...

Các đơn vị sản xuất hầm lò tập trung làm tốt công tác kiểm soát khí mỏ, phòng ngừa cháy nổ, bục nước; chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong điều hành sản xuất. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân có trình độ, tác phong công nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn trong cán bộ, công nhân vì mục tiêu đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Hà An