TKV: Chống dịch nghiêm túc - Sản xuất tập trung

Đó là chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Lê Minh Chuẩn tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 và tình hình hoạt động SXKD của các đơn vị trực thuộc TKV vừa diễn ra.
tkv san xuat than
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV chủ trì cuộc họp trực tuyến

Tại cuộc họp, sau khi lắng nghe các đơn vị trực tiếp báo cáo về tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid - 19 trong những ngày vừa qua, thay mặt Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TKV, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo đã ghi nhận những nỗ lực, sự chủ động và tích cực của các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị tại khu vực Quảng Ninh, trong công tác phòng chống dịch bệnh; đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, địa phương và Tập đoàn về công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh, trước hết, CBCNV toàn Tập đoàn cần nhận thức đầy đủ về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19 để từ đó hiểu và chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Quan điểm của TKV là không chủ quan, bình tĩnh, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, khuyến cáo của Bộ Y tế và quy định của địa phương trong công tác phòng, chống dịch. Các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt việc truy vết nhanh các trường hợp F, khoanh vùng và có những biện pháp xử lý triệt để.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh, các đơn vị cần đảm bảo thực hiện mục tiêu chống dịch nghiêm túc - sản xuất tập trung. Theo đó, các đơn vị chủ động, quyết liệt thực hiện các nội dung chính sau:

Một là, tập trung công tác truy vết, khoanh vùng để có biện pháp xử lý và thực hiện cách ly phù hợp.

Hai là, duy trì sản xuất bình thường tại những khu vực đã kiểm soát tốt được tình hình dịch bệnh.

Ba là, chăm lo đảm bảo đời sống cho người lao động, đặc biệt là trong dịp Tết sắp tới, nhất là số CBCN đang thực hiện cách ly tại chỗ hoặc cách ly tập trung tại các đơn vị, không về quê ăn Tết.

Bốn là, các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên cần phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền đến mỗi người lao động về công tác phòng, chống dịch Covid -19.

Năm là, tổ chức cho người lao động ăn Tết tại các khu tập thể đầy đủ, an toàn, đảm bảo an ninh trật tự.

 

PV