Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè nâng cao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (TKNB) phối hợp với Cảnh sát PCCC & CNCH huyện Nhà Bè đã tổ chức đợt huấn luyện nghiệp vụ về PCCC & CNCH năm 2020.
Petrolimex Sài Gòn 3
Phó giám đốc TKNB Trịnh Đình Điện Phát biểu khai mạc khóa huấn luyện PCCC & CNCH năm 2020

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) của lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành; cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật về PCCC, CNCH cho CBCNV. Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (TKNB) vừa phối hợp với Cảnh sát PCCC & CNCH huyện Nhà Bè đã tổ chức đợt huấn luyện nghiệp vụ về PCCC & CNCH năm 2020.

Tại buổi huấn huyện, CBCNV Tổng kho đã được truyền đạt các nội dung cơ bản về công tác PCCC & CNCH như: Kiến thức pháp luật, kiến thức về PCCC & CNCH phù hợp với từng đối tượng; Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào quần chúng PCCC; Biện pháp phòng cháy; Phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy; biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy; Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện PCCC; Phương pháp kiểm tra an toàn về PCCC; Bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ chuyên đề; Tính năng, tác dụng và cách sử dụng các loại trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ cứu nạn, cứu hộ thông dụng; Kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu; Kiến thức pháp luật về cứu nạn, cứu hộ; Phương pháp, biện pháp, kỹ thuật, chiến thuật cứu nạn, cứu hộ đối với một số tình huống cụ thể.

Với mục tiêu đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh tại TKNB luôn an toàn, ổn định, hiệu quả, đồng thời xây dựng một môi trường lao động an toàn, xây dựng đội ngũ CBCNV vững về chuyên môn, mạnh về thể chất để đáp ứng ngày càng cao cho tiến trình hội nhập và phát triển của đơn vị, công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức an toàn lao động cho người lao động được xác định là nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên và liên tục, nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản, bổ sung kiến thức và chuyên môn sâu về an toàn, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường, qua đó chủ động trong công tác PCCC khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Kết thúc phần lý thuyết, các học viên được tham gia thực hành tổ chức đội hình chữa cháy, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng thoát nạn, cứu nạn, sơ cấp cứu người bị nạn.

Một số hình ảnh tại khóa huấn luyện:

Petrolimex Sài Gòn 2
Toàn cảnh khóa huấn luyện nghiệp vụ PCCC & CHCN năm 2020
Petrolimex Sài Gòn 3

Trưởng phòng BV-PCCC TKNB Đinh Viết Kim phát biểu và phổ biến nội quy khóa huấn luyện

Petrolimex Sài Gòn 4

Cán bộ hướng dẫn thuộc đội PCCC & CNCH của Công an huyện Nhà Bè - Đại úy Trần Nguyễn Hồng Hoàng trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ...

Petrolimex Sài Gòn 6
và hướng dẫn thao tác bình chữa cháy ...

 

Petrolimex Sài Gòn 7

Petrolimex Sài Gòn 8

CBCNV TKNB tham gia thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ

 

Mai Văn Hưng