TP. Hồ Chí Minh: Trung tâm điều hành đô thị thông minh sẽ hoạt động vào đầu năm 2019

Thông tin trên được ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cho biết tại buổi họp báo diễn ra chiều 28/11,….

Tại buổi họp báo Công bố Kết quả triển khai 4 Trung tâm thuộc Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025” diễn ra chiều 28/11 do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh (Sở TT&TT) tổ chức, ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở TT&TT cho biết, qua một năm triển khai thực hiện Đề án (từ 23/11/2-17), Thành phố đã đạt được một số kết quả nhất định như: tháng 01/2019, Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố - giai đoạn 1 sẽ đi vào hoạt động tại Công viên phần mềm Quang Trung; Quý 3/2019, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng Kho dữ liệu dùng chung – giai đoạn 2 (hoàn chình);

Đầu năm 2019 Trung tâm điều hành đô thị thông minh sẽ hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh
Đầu năm 2019, Trung tâm điều hành đô thị thông minh sẽ hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh

 

Cũng trong tháng 01/2019, Thành phố sẽ vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh (giai đoạn 1), tại Ủy ban nhân dân thành phố trên cơ sở tích hợp thông tin từ các hệ thống camera hiện có củ Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và các sở, ngành, các trung tâm,… cũng trong thời điểm này sẽ tổ chức phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Ngoài ra, việc xây dựng Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội và thành lập Trung tâm An toàn thông tin của thành phố sẽ triển khai trong Quý 1 của năm sau, Giám đốc Sở TT&TT TP. Hồ Chí Minh cho biết thêm.

Đại diện Sở TT&TT thông tin về Đề án tại buổi họp báo
Đại diện Sở TT&TT thông tin về Đề án tại buổi họp báo

Việc xây dựng đô thị thông minh là một quá trình liên tục và mang tích chất “mở”, đòi hỏi phải có sự chung tay của các nguồn lực xã hội. Do đó, Thành phố mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp, hiến kế từ người dân và doanh nghiệp về các giải pháp thiết thực, hiệu quả để triển khai xây dựng thành công đô thị thông minh. Đề án sẽ thường xuyên được cập nhật, bổ sung, hoàn chỉnh… căn cứ vào tình hình thực tiễn của thành phố, ý kiến góp ý của người dân và doanh nghiệp, đồng thời phù hợp với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và xu thế phát triển đô thị thông minh trên thế giới, Đại diện Sở TTTT thông tin.

Nhật Thư