Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024, với 24 ngành đào tạo đại học theo 3 phương thức xét tuyển và tổng chỉ tiêu là: 1.589

Giới thiệu về Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế:

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (gọi tắt là trường ĐHKH), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học.

Phương thức tuyển sinh Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế:

– Xét theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông: 965 chỉ tiêu

– Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT (học bạ), học bạ kết hợp điểm thi môn năng khiếu, kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM: 552 chỉ tiêu

– Xét tuyển theo phương thức khác: 72 chỉ tiêu.

Chi tiết các ngành tuyển sinh năm 2024:

Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Thuỳ Dương