Trường Sĩ quan Đặc công công bố phương án tuyển sinh đại học năm 2024

Năm 2024, Trường Sĩ quan Đặc công tuyển sinh trong cả nước với 58 chỉ tiêu theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT.

Tiền thân của Trường Sĩ quan Đặc công là các lớp đặc công được mở từ kháng chiến chống Pháp. Lớp đặc công đầu tiên được tổ chức vào năm 1948 ở Sình Bà Đà thuộc chiến khu Đ. Sau đó các lớp đặc công được mở rộng trên cả miền Nam, miền Bắc.

Để đáp ứng nhu cầu cán bộ trong xây dựng và phát triển lực lượng đặc công và nghệ thuật tác chiến đặc công trong tình hình mới, ngày 20/7/1967, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ra quyết định thành lập Trường Bổ túc cán bộ Đặc công thuộc Binh chủng Đặc công. Từ đó Trường Sĩ quan Đặc công lấy ngày 20/7 là ngày truyền thống của Nhà trường.

Trường Sĩ quan Đặc công
Học viên Trường Sĩ quan Đặc công

Năm 2024, Trường Sĩ quan Đặc công tuyển sinh trong cả nước với 58 chỉ tiêu.

Phương thức xét tuyển của Trường Sĩ quan Đặc công

- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh  giỏi (HSG) bậc Trung học phổ thông (THPT). 

- Phương thức 2: Xét tuyển từ kết quả kỳ thi ĐGNL do các trường đại học trong  nước tổ chức (Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh). - Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào học bạ THPT 

- Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

- Thực hiện xét tuyển lần lượt từ Phương thức 1 đến Phương thức 4, thí sinh được tham gia xét tuyển tất cả các phương thức tuyển sinh của trường. Trong đó, thực hiện xét tuyển sớm từ Phương thức 1 đến Phương thức 3 (riêng đối tượng ưu  tiên xét tuyển và đối tượng HSG bậc THPT, Trường Sĩ quan Đặc công tổ chức xét tuyển ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024).

Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Sĩ quan Đặc công

Trường Sĩ quan Đặc công
Ngọc Châm