Trường Sĩ quan Lục quân 1 công bố phương án tuyển sinh đại học hệ quân sự năm 2024

Năm 2024, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tuyển sinh 686 chỉ tiêu theo 4 phương thức chính.

Trường Sĩ quan Lục quân 1 tiền thân là Trường Quân chính kháng Nhật, được thành lập ngày 15/4/1945. Trường Sĩ quan Lục quân 1 có nhiệm vụ đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu Lục quân cấp phân đội trình độ Đại học các chuyên ngành, được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận đại học và cho phép đào tạo cử nhân quân sự bậc đại học, đào tạo Thạc sĩ Khoa học Quân sự.

Trường Sĩ quan Lục quân 1
Học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1

Năm 2024, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tuyển sinh 686 chỉ tiêu theo 4 phương thức chính.

Phương thức tuyển sinh của Trường Sĩ quan Lục quân 1

Phương thức 1: Xét tuyển tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT;

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào học bạ THPT;

Phương thức 3: Xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do trường Đại học Quốc gia Hà nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức;

Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

* Quy định về xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của Trường Sĩ quan Lục quân 1:

- Sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh đã nộp hồ sơ sơ tuyển vào trường được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (nguyện vọng 1) theo đúng vùng miền và đối tượng tuyển sinh trong nhóm các trường gồm: Học viện Hậu cần, Học viện Phòng không - Không quân (hệ chỉ huy tham mưu), Học viện Hải quân, Học viện Biên phòng và các trường sĩ quan: Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh.

- Trong xét tuyển đợt 1, nhà trường chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường theo đúng tổ hợp xét tuyển của trường.

- Thực hiện một điểm chuẩn chung giữa tổ hợp xét tuyển A00 và tổ hợp xét tuyển A01.

- Điểm trúng tuyển: Theo khu vực phía Bắc.

- Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

+ Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Hóa hoặc môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường báo cáo Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Sĩ quan Lục quân 1

Trường Sĩ quan Lục quân 1 tuyển thí sinh nam từ tỉnh Quảng Bình trở ra phía Bắc. Số lượng chỉ tiêu tuyển sinh và các tổ hợp xét tuyển cụ thể như sau:

Trường Sĩ quan Lục quân 1

Năm 2024, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tuyển 05 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 14 chỉ tiêu đi đào tạo ở trường đại học ngoài Quân đội.

Hồng Huệ