UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan thẩm quyền thực hiện Dự án Cảng hàng không Biên Hòa

UBND tỉnh Đồng Nai được giao là cơ quan có thẩm quyền triển khai đầu tư Dự án Cảng hàng không Biên Hòa theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Văn bản số 175/TTg-CN ngày 13/3/2024 về việc đầu tư Cảng hàng không Biên Hòa theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý giao UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền triển khai đầu tư Dự án Cảng hàng không Biên Hòa theo phương thức đối tác công tư như đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Giao thông vận tải và ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan phối hợp, hỗ trợ UBND tỉnh Đồng Nai trong quá trình triển khai Dự án.

UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai.

Đồng Nai
Sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: dongnai.com.vn)

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giao UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện đầu tư dự án Cảng hàng không Biên Hòa.

Văn bản của Bộ Giao thông vận tải nêu rõ: Theo quy định của Luật đầu tư về việc giao cơ quan có thẩm quyền thực hiện đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư, thì thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và quyết định giao cơ quan có thẩm quyền đầu tư, kinh doanh cảng hàng không mới là của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ Giao thông vận tải, chủ trương chung của Đảng trong phát triển kết cấu hạ tầng là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và huy động tối đa nguồn lực đầu tư, đa dạng hóa các hình thức huy động, sử dụng nguồn lực, nhất là các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước.

Để cụ thể hóa chủ trương của Đảng và tháo gỡ các vướng mắc trong việc huy động các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước, Bộ Giao thông vận tải đang hoàn thiện Đề án định hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không để báo cáo cấp có thẩm quyền. Trong đó, đề xuất định hướng huy động nguồn vốn đầu tư cảng hàng không Biên Hòa theo phương thức đối tác công tư và kiến nghị một số cơ chế chính sách liên quan đến đất đai, tài sản công… làm cơ sở triển khai thực hiện.

Theo Bộ Giao thông vận tải, trong thời gian qua, một số địa phương đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ giao là cơ quan có thẩm quyền thực hiện đầu tư Cảng hàng không mới theo phương thức đối tác công tư như Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng hàng không Quảng Trị, Cảng hàng không Sa Pa. Các dự án này đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối vùng miền, kết nối quốc tế.

Việc triển khai các dự án nêu trên đã ghi nhận những thành công bước đầu trong việc áp dụng chủ trương, chính sách về phân cấp, phân quyền, huy động nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước đối với kết cấu hạ tầng cảng hàng không”, Bộ Giao thông vận tải đánh giá.

Đối với Cảng hàng không Biên Hòa, Nghị quyết số 154//NQ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị đã giao UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ trì thực hiện Dự án nâng cấp Cảng hàng không Biên Hòa thành lưỡng dụng cấp 4E.

Tại Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023 về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng đã nêu: “Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quy hoạch cảng hàng không mới (bao gồm cả Cảng hàng không Biên Hòa, Thành Sơn) xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao là cơ quan có thẩm quyền để thực hiện đầu tư cảng hàng không theo phương thức PPP; triển khai đầu tư khi bảo đảm hiệu quả, an toàn, đánh giá đầy đủ tác động có liên quan”.

Do vậy, Bộ Giao thông vận tải cho rằng việc UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất được giao làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đầu tư Dự án Cảng hàng không Biên Hòa là phù hợp với chủ trương chung của Chính phủ.

Sân bay Biên Hòa nằm tại phường Tân Phong, thuộc trung tâm thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; có vị trí thuận lợi, gần các khu dân cư lớn; cách Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khoảng 25km về phía Đông Bắc; cách vị trí Cảng hàng không quốc tế Long Thành khoảng 32km về phía Tây Bắc. Đây đang là sân bay quân sự cấp 1 với 2 đường băng cất hạ cánh dài 3,6km cùng hệ thống đường lăn, sân đỗ máy bay, kho tàng, hệ thống đài chỉ huy bay… Diện tích đất sân bay Biên Hòa khoảng 967 ha, có khả năng bố trí khoảng 50 ha để quy hoạch khu hàng không dân dụng.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không Biên Hòa là một trong những sân bay được quy hoạch là sân bay quốc nội phục vụ khai thác lưỡng dụng với công suất khai thác đến năm 2030 là 5 triệu hành khách/năm và đến năm 2050 đạt 10 triệu hành khách/năm.

Thanh Hà