Văn hóa doanh nghiệp - Nhân tố quan trọng quyết định thành công trên lộ trình chuyển đổi số tại PC Quảng Ninh

Năm 2021, thực hiện chủ đề năm “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) đã tập trung triển khai đồng bộ chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực như: Kỹ thuật, kinh doanh dịch vụ khách hàng, công nghệ thông tin, tài chính, tổ chức nhân sự, văn phòng, truyền thông… nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động, tăng năng suất lao động và mang lại lợi ích tối ưu cho khách hàng sử dụng điện.

Khi nhắc tới chuyển đổi số, công nghệ có thể là nhân tố đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của nhiều người. Tuy nhiên, khi phân tích chuyên sâu, công nghệ lại chưa phải là yếu tố quan trọng nhất dẫn tới sự thành công của doanh nghiệp, mà yếu tố quyết định chính là văn hóa doanh nghiệp (VHDN).

VHDN sẽ trở thành yếu tố tác động vô cùng mạnh mẽ lên mọi mặt hoạt động nếu tạo được sự đồng thuận và sức lan tỏa, nhưng đây cũng sẽ là yếu tố cản trở nếu chưa làm thay đổi được nhận thức của nhân viên. Vì vậy, để thực hiện chuyển đổi số thành công, lãnh đạo doanh nghiệp phải kêu gọi sự đồng thuận của nhân viên và có định hướng đúng về VHDN.

CBCNV PC Quảng Ninh tham gia hội thảo quốc tế “Hành trình Chuyển đổi số - Bài học và kinh nghiệm” do EVN tổ chức.
CBCNV PC Quảng Ninh tham gia hội thảo quốc tế “Hành trình Chuyển đổi số - Bài học và kinh nghiệm” do EVN tổ chức.

Đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào, VHDN chính là môi trường cho chuyển đổi số. Do vậy, sự thành công trong việc áp dụng các công nghệ mới phụ thuộc rất lớn vào thái độ và suy nghĩ tích cực của nhân viên, sự sẵn sàng sửa đổi cách làm việc và tinh thần học tập của người lao động.

Cùng với đó, doanh nghiệp cũng cần phải có cơ chế phù hợp để thúc đẩy sự thay đổi và tiến về phía trước, đồng thời, từng bước nâng cấp, cải tiến ứng dụng mới. Nếu không đào tạo được một hệ thống nhân viên tiếp cận phần mềm, thành thạo các công cụ kỹ thuật sẽ đồng nghĩa với việc chuyển đổi số mà không có sự chuyển đổi đáng kể nào được diễn ra.

CBCNV PC Quảng Ninh tham gia cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo mới Chuyển đổi số” do nhóm Đồng nghiệp EVN phát động.
CBCNV PC Quảng Ninh tham gia cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo mới Chuyển đổi số” do nhóm Đồng nghiệp EVN phát động.

Tại PC Quảng Ninh, để đặt nền móng cho công cuộc chuyển đổi số, Công ty đã và đang xây dựng nền móng VHDN thích ứng với sự thay đổi của doanh nghiệp. Đồng thời, phối hợp giữa phông văn hóa, con người, quy trình và nhiệm vụ của mỗi CBCNV-NLĐ để luôn đảm bảo sự đồng bộ giữa các yếu tố khi song hành cùng công nghệ phát triển. Trong đó, Ban Lãnh đạo công ty là đội ngũ tiên phong xây dựng hình ảnh chuẩn mực về phong cách và sự nhạy bén trong việc chủ động tiếp cận và triển khai lộ trình chuyển đổi số. Điều này đang thúc đẩy hiệu ứng mạnh mẽ đến tâm lý chuyển đổi số của CBCNV.

Đến nay, PC Quảng Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai kế hoạch chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực hoạt động giai đoạn năm 2021 – 2022, định hướng đến năm 2025 với nhiệm vụ cụ thể của từng tháng, từng quý…, kết hợp cùng các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện định kỳ. Trong đó, chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng là những ưu tiên triển khai của quá trình chuyển đổi số.

Định hướng tư tưởng, thay đổi tư duy, nhận thức của công nhân trực vận hành trạm 110 kV về Chuyển đổi số.
Định hướng tư tưởng, thay đổi tư duy, nhận thức của công nhân trực vận hành trạm 110 kV về Chuyển đổi số.

Mặt khác, Công ty cũng đã định hướng tuyên truyền và đào tạo cho CBCNV-NLĐ hiểu được tính tất yếu của chuyển đổi số nhằm nâng cao hơn nữa việc học tập, cũng như trình độ, trang bị những kỹ năng kiến thức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hiện nay, PC Quảng Ninh đã thực hiện một số giải pháp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa chuyển đổi số và văn hóa học tập không ngừng.

Đặc biệt, PC Quảng Ninh đang khai thác tối đa các ứng dụng học tập trực tuyến E-Learning của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tới CBCNV-NLĐ. Cụ thể, Công ty đã tổ chức hàng loạt các chương trình học tập trực tuyến được diễn ra trong Quý II và Quý III năm 2021. Trong đó, có 10 chương trình đào tạo năm 2021 đã được triển khai qua dịch vụ học tập Zoom của Google và 24 khóa đào tạo được triển khai trên ứng dụng E-learning của EVN.

Về nhận thức và tuyên truyền văn hóa chuyển đổi số, Công ty đã thực hiện 02 khóa đào tạo E-learning về lộ trình và bức tranh chuyển đổi số trong EVN, phổ biến hội thảo quốc tế “Hành trình Chuyển đổi số - Bài học và kinh nghiệm” do EVN tổ chức và phổ biến chương trình đào tạo Chuyển đổi số của EVNNPC nhằm mang đến cho CBCNV những nhận thức, hiểu biết cơ bản về chuyển đổi số của ngành Điện. Từ đó, thiết lập tư duy tốt, thái độ tốt và chủ động tạo lập một trang thái luôn sẵn sàng hướng tới thực thi chuyển đổi số thành công theo lộ trình đã định.   

bài dự thi “Ý tưởng sáng tạo mới Chuyển đổi số” do nhóm Đồng nghiệp EVN phát động của CBCNV PC Quảng Ninh.
Bài dự thi “Ý tưởng sáng tạo mới Chuyển đổi số” do nhóm Đồng nghiệp EVN phát động của CBCNV PC Quảng Ninh.

Mặt khác, trong phương pháp kích thích tư duy đổi mới, PC Quảng Ninh đã thiết lập một nhịp điệu mới từ việc tham gia cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo mới Chuyển đổi số” do nhóm Đồng nghiệp EVN phát động, đồng thời chủ động tiếp cận công nghệ mới, cũng như tìm kiếm những ý tưởng độc đáo, mới lạ để phát triển, cải thiện văn hóa Công ty. Điều này giúp CBCNV thích nghi từ từ và cảm nhận sự mới mẻ của quá trình chuyển đổi số.

Có thể khẳng định, tại PC Quảng Ninh, toàn thể CBCNV-NLĐ luôn sẵn sàng tinh thần cho kế hoạch chuyển đổi số nhằm góp phần hoàn thành lộ trình chung về chuyển đổi số của Tổng công ty; Đoàn kết, đồng lòng phần đấu trở thành doanh nghiệp số có văn hóa mạnh vào năm 2025.

Ngọc Lan – PC Quảng Ninh