Vi khuẩn đường ruột cũng là nguyên nhân gây trầm cảm

Mối quan hệ giữa hệ vi khuẩn và bệnh trầm cảm đã được chỉ ra trong một nghiên cứu quy mô lớn.
Bệnh nhân trầm cảm tài hoa nhất thế giới Vincent Van Goc

Trong suốt 15 năm, nhiều thí nghiệm đã được thực hiện và đã cho thấy tác động của hệ vi khuẩn đến trầm cảm và lo âu. Trên thực tế, số lượng thí nghiệm được thực hiện trên người vẫn còn khá ít, phần lớn là thực hiện trên động vật.

Thế nhưng, một nhóm các nhà nghiên cứu người Bỉ và Hà Lan đã cho thấy được mối liên hệ giữa vi khuẩn đường ruột và bệnh trầm cảm trên khoảng 1000 người tham gia nghiên cứu. Kết quả của nghiên cứu này đã được đăng trên tạp chí khoa học nổi tiếng Nature Microbiology vào ngày mùng 4 tháng 2 hồi đầu năm 2019.

Nhóm chuyên gia này đã nghiên cứu mối liên hệ giữa tính trạng của vi khuẩn (bộ gen của hệ vi sinh vật), chất lượng sống và trầm cảm. Các nhà nghiên cứu đã kết hợp thông tin của hệ vi sinh và của hơn 1054 bệnh nhân trầm cảm trong dự án The Flemish Gut Flora (dự án nghiên cứu về tác động của vi sinh vật lên sức khỏe là một trong những mục đích của dự án này).

Xác định các nhóm vi khuẩn đường ruột có tác động tích cực hay tiêu cực đến sức khỏe tâm thần là việc hoàn toàn có thể. Các nhà khoa học Bỉ đã cho thấy số vi khuẩn Coprococcus Dialister thường rất thấp ở những người mắc bệnh trầm cảm. Kết quả này có thể đã được kiểm chứng trên 1063 người tham gia dự án Lifelines DEEP (dự án đi sâu vào tìm hiểu mối liên quan giữa đa dạng vi sinh vật, biến đổi kiểu hình và biến đổi trao đổi chất).

Tuy nhiên, kết quả này vẫn cần phải nghiên cứu thêm. Các nhà nghiên cứu hy vọng kết quả này có thể định hướng cho các nghiên cứu về hệ vi sinh - Thần kinh trong tương lai.

Minh Đức (Theo www.cite-sciences.fr)