Bản tin Tái cơ cấu ngành Công Thương: Công nghiệp hướng tới công nghệ cao

Ngành Công nghiệp đang ngày càng đổi mới, hướng tới và áp dụng công nghệ cao trong sản xuất
Lan Anh - Thuỳ Linh

Video khác