Bản tin Tái cơ cấu ngành Công Thương: Cải cách hành chính của Bộ Công Thương: Giải phóng nguồn lực cho Doanh nghiệp

Tin tức và phóng sự về Tái cơ cấu trong ngành Công Thương.
Lan Anh - Thuỳ Linh

Video khác