Donald Trump và Kim Jong-un | Gặp gỡ và cái bắt tay lịch sử

Cuộc gặp lịch sử tại Singapore giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã diễn ra vào sáng 12/6/2018. Sau cuộc họp, một văn kiện quan trọng sắp được ký kết...
Thuỳ Linh

Video khác