Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cần tiếp tục sáng tạo phù hợp với thực tiễn trong triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan cần tiếp tục cố gắng, sáng tạo, tìm ra cách làm phù hợp với thực tiễn trong triển khai thực hiện Cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng, uy tín của hàng hóa Việt Nam
Tự hào hàng Việt Nam

Video khác