Trung Quốc đã xây dựng cấp tốc bệnh viện điều trị virus Corona trong 10 ngày như thế nào?

Bệnh viện Hoả Thần Sơn với sức chứa 1.000 giường bệnh, đã hoàn thành thi công trong vẻn vẹn 10 ngày. Vậy cách thức nào khiến Chính phủ Trung Quốc có thể xây dựng một công trình lớn trong thời gian ngắn đến như vậy?
Thuỳ Linh

Video khác