Phó Tổng Giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng nói gì về vấn đề an toàn môi trường tại nhà máy nhiệt điện than?

Ông Dương Sơn Bá - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng chia sẻ về vấn đề an toàn môi trường tại các nhà máy nhiệt điện than nói chung và Nhiệt điện Hải Phòng nói riêng.
Thy Thảo

Video khác